Letter næringslivets tilgang til Innovasjon Norge

innovasjon.png - Klikk for stort bilde

Innovasjon Norge jobber for å møte bedrifters utfordringer. De har kommet med flere tiltak som gjør at du som bedrift kan få en lettere hverdag, i krevende tider.  

Publisert av Robin Vestgård Jørgensen. Sist endret 25.03.2020

Innovasjon Norge melder at de justerer sine tilbud for å møte næringslivet. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier. Innovasjon Norge justerer interne rutiner for å behandle søknader så raskt som mulig.


Her er tiltakene:

 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån). Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.
   
 • Innovasjon Norge har forenklet prosessen for søknader om avdragsutsettelse. Ordningen er for bedrifter som er preget av koronapandemien, og det innvilges i hovedsak et års avdragsutsettelse.
   
 • Det legges opp til et større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket.
   
 • Innovasjon Norge åpner opp for at de kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi normalt krever.
   
 • Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpnes det for flere og større forprosjekter.
   
 • Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.
  Det åpner for at kunder som opplever forsinkelser i gjennomføringen av prosjektet, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering og vi kan forlenge fristene for utbetaling.
   
 • For kommersialiseringstilskudd økes andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. Det åpnes for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.
   
 • Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Det stilles ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.
   
 • Det tilbys rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartlån.Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år.
   
 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.
   

For mer informasjon om tilskudd, lån og garantier finner du på innovasjonnorge.no

 

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809