Har du svekket immunforsvar, kan du få 3. vaksinedose nå

Smittevernlege Hedda Mørch. - Klikk for stort bilde Folkehelseinstituttet (FHI) har utvidet rådene om koronavaksinasjon og anbefaler nå at det tilbys en tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Sist endret 22.09.2021

Det blir sendt ut brev fra sykehusene til de personene dette gjelder. De vil i brevet få beskjed om de skal kontakte kommunen for å få vaksine eller om de har fått time på sykehuset for vaksinering.
For noen kan det ta litt tid å motta brevet fra sykehuset. Derfor er det også mulig å vise frem annen dokumentasjon på diagnose eller medisin, for å få tredje dose. Se mere info lengre nede i teksten under.

 

-Hvorfor tilbys en tredje dose til de med svekket immunforsvar?
Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler, har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg er det en høyere risiko for å bli alvorlig syk dersom de blir smittet av koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av de med svekket immunforsvar får bedre immunrespons etter en ekstra vaksinedose.  Det er imidlertid viktig å være klar over at personer med alvorlig svekket immunforsvar, selv etter vaksinasjon med tredje dose, antas å ha lavere beskyttelse enn immunfriske og bør derfor fortsatt ta forholdsregler for å unngå smitte. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand er vaksinert.

 

-Hvilke bivirkninger kan jeg forvente etter en tredje dose?
Det er ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dose enn det som tidligere er kjent etter første og andre dose.

 

-Hvem er det som nå tilbys en tredje dose?
Det er to grupper med svekket immunforsvar som nå tilbys tredje dose.

 

Hvordan få time for tredje dose?
De som tilhører en av gruppene som er beskrevet under, kan få tredje dose ved å:

 

-Møte til vaksinering uten timeavtale onsdager kl 11-12 i uke 38, 39 og 40 i Andenes idrettshall. 

Du kan også ta kontakt på koronavaksine@andoy.kommune.no eller ringe 913 37 262 (mandag, onsdag og torsdag fra 09.00-11.00), hvis du vil avtale tid eller har spørsmål.

 

De som har en av følgende diagnoser tilbys 3. dose nå:
- Organtransplanterte
- Benmargstransplantasjon siste to årene eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist.
- Alvorlig og moderat primær immunsvikt.
- Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5.
- Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Pasienter som ikke har noen av diagnosene over, men som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar, må vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

 

For å få tredje dose kan du ved vaksinering vise frem enten brev fra sykehuset, som sier at du skal ha tredje dose, eller epikrise/notat fra sykehuset hvor en av diagnosene over er skrevet. Husk legitimasjon!

 

De som går på immundempende medisiner i listen under.
Som bekreftelse på at du bruker en av medisinene på listen, dersom du ikke enda har fått brev fra sykehuset, kan du ved vaksinering fremvise en av følgende:

  • Resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket. Husk legitimasjon!
  • Poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra HelseNorge. Husk legitimasjon!


OBS! Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:
Disse må vente på̊ brev fra spesialisthelsetjenesten, fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå̊ unødvendige bivirkninger.

Liste over de medisinene dette gjelder. Merk at for noen av medisinene er dosen som tas, eller når mediskamente ble brukt, også av betydning:

Abatacept (Orencia®)

Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)

Anakinra (Kineret®)

Azathioprin (Imurel®)

Baricitinib (Olumiant®)

Belimumab (Benlysta®)

Brodalumab (Kyntheum®)

Certolizumab pegol (Cimizia®)

Ciklosporin (Sandimmun®)

Cortison >100 mg daglig >1mnd

Cyclofosfamid (Sendoxan®) Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.

Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd

Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)

Filgotinib (Jyseleca®)

Fingolimod (Gilenya®)

Golilumab (Simponi®)

Guselkumab (Tremfya®)

Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd

Iksekizumab (Talz®)

Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2

Leflunomid (Arava®)

Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)

Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd

Mykofenolat (Cellcept®)

Okrelizumab (Ocrevus®) 2Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering. Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.

Omalizumab (Xolair®)

Ozanimod (Zeposia®)

Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd

Rilonacept (Arcalyst®)

Risankizumab (Skyrizi®)

Rituksimab (MabThera®, Rixathon®) Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering. Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.

Secukinumab (Cosentyx®)

Sulfasalazin (Salazopyrin®)

Takrolimus (Prograf®)

Tocilizumab (RoActemra®)

Tofacitinib (Xeljanz®)

Upadacitinib (Rinvoq®)

Ustekinumab (Stelara®)

Vedolizumab (Entyvio®)

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809