Informasjon fra kommuneoverlegen

Kommuneoverlege Anders Stave - Klikk for stort bilde Kommuneoverlege Anders Stave vil fremover ukentlig dele siste nytt om korona-situasjonen i Andøy. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 10.11.2020

Kjære Andøy-beboere,

 
Onsdag begynte jeg i jobben som kommuneoverlege i Andøy. Som kommuneoverlege får jeg fortløpende informasjon om utviklingen av korona-situasjonen både i Andøy og nabokommunene, og sitter med helhetsbildet i den grad det er mulig.

For å i størst mulig grad sikre felles forståelse for pandemisituasjonen vi står overfor, vil jeg gjerne dele denne informasjonen med Andøys befolkning. Derfor kommer jeg, og eventuelt stedfortreder hvis jeg blir syk, til å skrive ukentlige nyhetsbrev til befolkningen.
 
37 testet i Andøy
Frem til søndag 5. april har vi i Andøy totalt testet 37 personer for koronaviruset, 35 er negative og 2 er ubesvart. Når vi tester gjøres dette på bakgrunn av en helhetsvurdering, der vi må prioritere risikopasienter og helsepersonell. Dette er en av årsakene til at Hadsel har et høyere antall som er testet; fordi de har en befolkning med høy andel helsepersonell.

Med andre ord vil det være tilfeller i Andøy der innbyggere settes i karantene, uten at vi har hatt mulighet til å teste dem. Vi skal ikke teste dem som ikke har symptomer. Dette har blant annet med å gjøre at vi har begrenset med testutstyr. Det kan derfor være mørketall, men det er en usikkerhet vi må akseptere. For å sitere professor Pål Gulbrandsen, så må vi under usikkerhet lete oss fram til de mest skadebegrensende tiltak. Det er brukt krigsmetaforer mot dette viruset, noe jeg er usikker på om er hensiktsmessig. Men den som tror krig føres under stor sikkerhet, har ikke opplevd krig. Verken overmot eller angst er garantier for å velge rett. 

Føre var
Vi må åpne for mange ulike scenarioer. Hva er kost-/nytteeffekten av de ulike? Den pågående pandemien dreier seg om et nytt virus med stort skadepotensiale, slik at føre-var-prinsippet er gjeldende.

En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd. Smitten må spres ut i tid, slik at ikke helsetjenesten blir kritisk overbelastet. Dette er en av hovedgrunnene til den mye omtale "søringkarantenen", bedre kalt "solidaritetskarantene". Den var - og er fortsatt - nødvendig for å kjøpe oss tid til å beskytte befolkningen i størst mulig grad, samt forberede samfunnet og helsevesenet. Jeg anbefaler derfor at karantenebestemmelsen utvides til og med 13. april. Endelig vedtak på dette kommer i morgen. 

Omorganisering
Legesentrene ble raskt omorganisert. Smittevern utøves strengt, fordi det ikke fungerer dersom det gjøres halvveis. Alle pasienter som skal til legen ringes nå opp i forkant for å avklare om de har luftveissymptomer. Venteværelset er endret. Vi har egne smitterom. Helsepersonellet er omorganisert og delt opp i team. Jeg er fornøyd med hvordan vi i Andøy kommune er kommet i gang med både planlegging og tiltak. Pliktfølelsen og dugnadsånden oppleves sterk. 

Fortsatt for lite kunnskap
Vi må ha ydmykhet overfor et nytt virus som vi ikke har fullstendig kunnskap om, og foreløpig ingen vaksine mot. Vanligvis kan man forvente at det tar 6-12 måneder å utvikle en vaksine. Men denne ydmykheten gjelder også de sentrale myndigheter. Forrige uke mente de det ikke var grunnlag for ulike karanteneregler i Norge. Lørdag 4. april sier imidlertid assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK at de nå vil vurdere ulike tiltak i ulike deler av landet, og at dette også gjøres i andre land. Det er bare å ønske velkommen etter.

Samtidig vil jeg understreke at vi lokalt har tillit til fagmyndighetene, og vi kommer til å fortsette å følge nasjonale anbefalinger. Men vi må også vurdere dem opp mot lokale forhold for å beskytte befolkningen i Andøy på best mulig måte.
 
Misforståelser
Det fins noen misforståelser jeg ønsker å avklare. Det er ikke slik at eldre og syke enkelt kan isoleres, og resten av samfunnet gjenåpnes som før. Som vi kunne lese i Aftenposten på fredag så har 180 personer i Norge ligget eller ligger på intensivavdeling med koronavirus. Bare åtte av disse var over 80 år. Kurvene viser det samme i andre land også; den store belastningen på helsevesenet kommer fra pasienter mellom 40 og 80 år. Den store, gledelige nyheten er selvsagt at nesten alle disse pasientene overlever, så lenge vi ikke sprenger kapasiteten til sykehusene. Og det er derfor vi har stengt ned store deler av samfunnet. 
 
Vi vet ikke hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare, men vi vet at tiltakene vi har satt inn hindrer smitte og spredning. Hverdagen kommer tilbake. Når vi blir satt på prøve så ser vi styrken i å stå sammen. Panikk er det vi trenger minst i en slik situasjon. Vi må holde hodet kaldt og hjertet varmt. Vi gjør alle så godt vi kan, og oftest er det godt nok. Sammen står vi han av.
 
Til slutt noen påminnelser:
  • De vanligste spørsmål og svar om coronaviruset fins på www.helsenorge.no. Her fins også en oversikt over telefonnummer og chat-tjenester, for eksempel hvis man er bekymret for barn og unge som ikke har det bra.
  • Andøy kommunes nettside oppdateres fortløpende på www.andoy.kommune.no/korona-info. De som ikke har digital tilgang bes følge med i lokalavisen, samt ringe korona-telefonen, eller Andenes eller Risøyhamn legekontor ved spørsmål.
  • Andøy kommune har en dedikert korona-telefon: 941 79 513 (mandag-fredag 09-15)

Ta vare på hverandre. Benytt muligheten til å ta en telefon til noen du tror kan være ensom.
 

Hilsen Anders Stave
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809