Hva betyr krisepakken for næringslivet?

Torsdag 19. mars kom del to av den økonomiske tiltakspakken fra Stortinget i forbindelse med korona-pandemien. 

Publisert av Robin Vestgård Jørgensen. Sist endret 19.03.2020

Krisepakke 2:
 

Dette har Stortinget blitt enige om:

 • Arbeidsgiveravgifta senkes med 4 prosentpoeng i to måneder.
 • NAV, kommuner og helsevesen skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.
 • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.
 • Det blir etablert en kompensasjonsordning for bortfall av inntekt. 300 millioner skal gå til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivillig arbeid.
 • Stortinget er villig til å bruke 40 millioner kroner i måneden for å sikre blant annet Widerøe sine flygninger (de såkalte FOT-rutene).
 • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt og dermed midlertidig inntektsøkning som følge av korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten. Dette kan hindre at folk må tvangsselge boligen sin. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.


For mer informasjon om krisepakke 2 se nrk.no

 

Krisepakke 1:


Stortinget ble allerede mandag enig om følgende:

 • Å sikre lønna de første 20 dagene for permitterte. Arbeidsgiver behøver nå kun å betale lønn de første to dagene ved permisjon. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de påfølgende 18 dagene.
 • Selvsteding næringsdrivende og frilansere kan fra og med dag 17 få 80 prosent av inntekten sin fra NAV. Dessuten får de rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.
 • Lærlinger som mister lærlingplassen er også sikret lønn.
 • I tillegg kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.  


For mer informasjon om krisepakke 1 se nrk.no

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809