Psykisk helse og avhengighet

Rus og psykisk helse.jpeg - Klikk for stort bilde

Tjeneste for psykisk helse og avhengighet holder åpent vanlig. Under finner du en oversikt over hva vi gjør for å sørge for godt smittevern. Oppdatert 23. februar 2021.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 23.02.2021

.

 

Personer med psykiske lidelser kan oppleve at det blir ekstra tøft i vanskelige situasjoner. Frykt og isolasjon kan gjøre plagene verre. Vi følger med på koronasituasjonen, og vil strekke oss langt for å gi en forsvarlig og trygg oppfølging.

 

Vårt tilbud

Vi har oppfølging som vanlig, men med en rekke tiltak for sikre godt smittevern. Det inkluderer:

 • Samtaleoppfølging på kontorene våre eller hjemmebesøk.
 • Gruppeterapi med inntil 7 deltakere.
 • Det er også mulig med kontakt via telefon eller video dersom du ønsker det.

Ta kontakt med behandler på SMS eller telefon dersom du har behov for avtale. 

 

Fokus på smittevern

Mennesker med alvorlige og langvarige rus- og psykiske helseplager regnes som høyrisikogrupper. Vi har fokus på trygghet og smittevern i all konsultasjon.

Dette gjør vi for å hindre smittespredning:

 • Vi følger smittevernregler fra Helsedirektoratet.
 • Vi desinfiserer alle felles berøringspunkter mellom hver avtale.
 • Vi tilrettelegger for god avstand på venterom og i behandlingsrom.
 • Vi ber alle våre brukere sprite hender når dere kommer og forlater bygget.
 • Være mest mulig presis til avtaler, og send gjerne SMS til behandler når du kommer.
 • Ta kontakt med behandler på SMS eller telefon dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon.  Vi håper på å fortsatt kunne gi tjenester som vanlig.

 

Rent brukerutstyr

Tjenesten har endret rutiner for å dele ut rent brukerutstyr, med økt tilgjengelighet uten direktekontakt. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om brukerutstyr.

Telefon: 94 87 72 37

 

Helsedirektoratets anbefalinger

Helsedirektoratet har publisert  anbefalinger om hvordan ivareta personer med rus- og psykiske lidelser under koronaepidemien. Du finner informasjonen her.

.

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809