Gult nivå i barnehagene

På gult nivå kan hele avdelinger være kohorter - Klikk for stort bilde Barnehagene i kommunen er på gult nivå. Det innebærer blant annet avstand mellom avdelinger og at vi begrenser hvor mange som kommer inn i barnehagen.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 23.11.2020

.

Det er trygt å levere barna i barnehagene i Andøy. Vi har gode rutiner for å følge opp de smitteverntiltakene som gjelder. Det er i dag gult nivå. Nederst i artikkelen finner du en oversikt over hva de ulike nivåene betyr.

 

Det er veldig viktig at foreldrene overholder og følger opp reglene og rutinene som gjelder for sin barnehage. Hvis det er noe foreldrene lurer på, kan de ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen for å få mer informasjon.

 

 
Gult nivå i barnehager

Gult nivå innebærer at vi skal ha avstand mellom avdelingene inne og ute. Avdelingene kan samarbeide morgen og ettermiddag.
 
For å forhindre at mange personer samles i garderoben når barna leveres og hentes, skal det begrenses hvor mange som kommer inn i barnehagen. Det vil si at ikke begge foreldrene kommer inn og at antall personer som henter og leverer barnet begrenses mest mulig. 
 
 
 
Viktig å huske på

Det er tre punkter som er særdeles viktig å følge:
 • Ingen syke skal møte i barnehagen, dette gjelder barn, foresatte og ansatte.
 • Vi skal ha god hygiene og forsterket renhold.
 • Vi skal ha kontaktreduserende tiltak.
 
For barn, foresatte og ansatte med luftveissymptomer gjelder følgende:
 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme til tilstanden er avklart.
 • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.

 

 

Ved et smitteutbrudd

Dersom det blir smitteutbrudd i Andøy som berører barnehagene, får vi beskjed fra smittevernlegen. I et slikt tilfelle vil vi vurdere og sette i gang tiltak så snart som mulig.

 

 

Grønt, gult og rødt nivå

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager skal følge:

 • Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelingene.
   
 • gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagen må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike avdelinger. 
   
 • rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må vurdere ulike oppmøtetider for barna og sørge for at det er avstand mellom kohorter som ikke samarbeider.

.

 
 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809