Foreslår forskrifter, nye anbefalinger og forbud mot arrangementer

rådhuset kopi.jpg - Klikk for stort bilde
Kommuneoverlegene i Vesterålen ble tirsdag kveld enige om hvilke lokale forskrifter de forslår for regionen i tiden framover og samtidig gitt anbefalinger til publikum. I tillegg har kommuneoverlegen i Andøy fattet et vedtak om forbud mot store arrangementer.

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 28.07.2021


I forrige uke ble det innført en lokal forskrift om skjenkestopp midnatt, som også innebærer at alkohol kun kan serves i forbindelse med matservering. Den foreslås forlenget slik at den gjelder til og med lørdag 7. august 2021.
 

Endring i karantene for én dose


Kommuneoverlegene foreslår at politikerne skal vedta en ny lokal forskrift, som sier at personer som kun ha fått én vaksinedose skal i karantene på lik linje med uvaksinerte. Dette med bakgrunn i FHIs ferske rapport som sier at «halvvaksinerte» har betydelig redusert beskyttelse mot deltavarianten, sammenlignet med andre varianter av viruset.  Denne forskriften skal i første omgang gjelde i tre uker, med tilbakevirkende kraft fra mandag 26. juli 2021.
Les mer om bestemmelsene som ble innført i forrige uke her.

NB! Bestemmelsene innført i forrige uke er altså gjeldende ut juli måned. Forslagene fra kommuneoverlegene, som behandles av formannskapet i Andøy torsdag kveld, omhandler perioden etter at gjeldende forskrift utløper.
 

Anbefalinger


Kommuneoverlegene har i tillegg kommet med anbefalinger til publikum. Det lokale forbudet som gjaldt sammenkomster i private hjem (maksimalt to besøkende) foreslås ikke videreført, denne erstattes heller av en anbefaling om maks fem besøkende innendørs og fortsatt bruk av munnbind når 1 meters avstand ikke kan opprettholdes.


Forbud mot arrangementer


Kommuneoverlegen i Andøy har i tillegg i dag bestemt seg for å legge ned forbud mot arrangementer som samler mer enn 100 personer.
Se vedtak i lenke lengre ned.
 

Felles liste over potensielle smittesteder

Kommuneoverlegene har også blitt enige om at kommunene i Vesterålen samarbeider om å lage en oversikt over steder og tidspunkter personer med smitte har oppholdt seg, denne blir fortløpende oppdatert og det er Sortland kommune som har koordineringsansvaret for denne lista.
Her kan du følge med.


 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809