Dette er 17.mai-reglene

17.mai.jpg - Klikk for stort bilde Noen lurer kanskje på hvorfor Andøy kommune ikke har publisert program i forkant av årets 17. mai? Her er svaret.

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 14.05.2021

Vi må alle følge reglene i den gjeldende Covid-19-forskriften og andre råd og anbefalinger fra regjeringen.

Det er særskilte regler for arrangement og arrangører.

Generelt sier regjeringen: Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses.

I tillegg gjelder følgende:

 • Hold minst en meter avstand til andre. Hold hendene rene, og hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Begrens sosial kontakt og møt heller andre utendørs enn innendørs.
 • Ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan dere være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn og unge kan ha besøk av én til to faste venner.
 • Utsett eller avlys arrangement som samler personer fra ulike kommuner.
 • Det er tillatt med skjenking ved servering av mat, men skjenkingen stopper klokka 22.
 • Det er egne nasjonale regler for arrangement som må følges – både på 17. mai og ellers.
 • Utenom i private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og tjue personer utendørs.
 • offentlig arrangement der folk sitter på faste, tilviste plasser er det tillatt med maks 100 personer innendørs.
 • Det er tillatt med maks 200 personer på offentlig arrangement utendørs hvis det er mulig å holde minst én meters avstand. Hvis alle sitter på faste tilviste plasser, kan man være 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis det er to meters avstand mellom kohortene.

Regelverket skiller altså mellom privat sammenkomst og offentlig arrangement.

Covid-19-forskriften forklarer arrangement sånn:

«Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.»

a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
c. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
e. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner
f. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 10 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten.

Som arrangement menes likevel ikke private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand.

 

Forskriften

 

17. mai-tog, annonserte taler, leker, kransenedleggelser og liknende er omfattet av reglene om arrangement i covid-19-forskriften.

Covid-19-forskriftens paragraf 13a sier noe om hvor mange som kan være til stede på et arrangement, mens paragraf 13b sier at arrangementene må være smittevernfaglig forsvarlige. 13c sier noe om kravene til avstand og 13d lister opp krav til å holde oversikt over hvem som er til stede.

Nøkkelpunkt i forskriften:

 • En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand, på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 • Det er egne regler for servering av alkohol.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing (..)-
 • Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Så hvis du mangler en oversikt over hva som skjer 17. mai, kan det være fordi få eller ingen har bestemt seg for å ha et arrangement med dagens regler.

Her finner du reglene som gjelder, og som arrangører må kunne.

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809