Barn og unge kan slippe smittekarantene

norsk-bokmal_nar-skal-syke-barn-holdes-hjemme-fra-barnehage-og-barneskole-plakat.jpg - Klikk for stort bilde

 

Barn og unge under 18 år trenger nå ikke gå i smittekarantene etter å ha vært i nærkontakt med en covid-19-smittet, men kan i stedet testes etter nærmere retningslinjer. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste, overnattingsgjester ol) må fortsatt i smittekarantene. (trykk på plakaten for å lese teksten)

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 30.08.2021

Smittekarantene

Hovedregelen er at alle som har vært nærkontakter med en covid-19-smittet – det vil si har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter – skal i smittekarantene i 10 dager. Nå kan barn og unge under 18 år unntas fra karanteneplikten, så sant de testes for koronasmitte. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til smittede, må fortsatt i smittekarantene.

 

Testing i stedet

Vi tester med antigen hurtigtest som gir svar i løpet av 20 minutter

Hvor er teststasjonen?

Unntak: Dersom det er uavklart hvem som er nærkontakter kan det blir aktuelt å teste en hel klasse eller barnehagekohort. Det vil da bli vurdert å legge til rette for at det kan foregå på skolen/barnehagen. I slike tilfeller må begge foreldrene samtykke til testing av barn under 16 år. Ved testing av barn i barnehagen må foresatte være til stede ved prøvetaking.

 

Anbefalte retningslinjer for testing for personer mellom 13 og 18 år

Nærkontakter testes så raskt som mulig (dag 1) Det er ikke nødvendig med karantene inntil testsvar foreligger. Ved negativt svar får barnet eller ungdommen slippe smittekarantene. Testen skal gjentas på dag 3 og dag 5.  Ved fortsatt negativt svar slipper de smittekarantene.

 

Anbefalte retningslinjer for testing av barn i barnehage og barneskole

Nærkontakter testes så raskt som mulig (dag1) Det er ikke nødvendig med karantene inntil testsvar foreligger.  Ved negativt svar kan barnet eller ungdommen slippe smittekarantene. Testen skal gjentas på dag 3, 4 eller 5. Ved fortsatt negativt svar slipper de smittekarantenen.

 

Testing for elever over 18 år som går på videregående skole

Unntak fra smittekarantene gjelder i hovedsak for barn og unge under 18 år, men det kan fattes enkeltvedtak om at elever over 18 år i videregående skole følger samme prosedyre som elever mellom 13- 18 år.

 

Ved positiv test

Hvis vi får positivt svar på hurtigtesten, tar vi en PCR-test for å kontrollere svaret. Fram til svaret på PCR-testen foreligger, må barnet eller ungdommen være i isolasjon. Om PCR-testen også er positiv, forblir barnet eller ungdommen i isolasjon som covid-19-smittet. Er den negativ, slipper de smittekarantene og fortsetter eventuelt testregimet.

 

Testing er frivillig

Når noen har vært nærkontakt, blir de kontaktet av smittesporingsteam for å organisere testing. Om man ikke ønsker å testes, kan man i stedet velge å gå i 10 dagers smittekarantene.


norsk-bokmal_nar-skal-syke-barn-holdes-hjemme-fra-barnehage-og-barneskole-plakat.jpg - Klikk for stort bilde

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809