IMG_6222 (2).JPG

 

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN

FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 23. MAI 2016

Mandag 30. mai 2016 er det stemmedag for rådgivende folkeavstemning kommunereformen i Andøy kommune.  Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd.  Det kan du gjøre fra og med 23. mai til og med 27. mai 2016 på følgende steder:

 

  • Risøyhamn skole, Risøyhamn fra kl. 08.00 til kl. 15.00
  • Andøy rådhus, Andenes fra kl. 08.00 til kl. 15.00

 

Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme.  Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ikke få avgitt stemme.

 

Valgstyret i Andøy kommune, Postboks 187, 8483 Andenes.

 

Budsjettforslag 2016.jpg

 

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet, og det er anbefalt at kommunene bør ha et netto driftsresultat på 1,75%.

 

Uten økonomisk handlefrihet må alle nye utfordringer i utgangspunktet løses ved å omprioritere innenfor eksisterende økonomiske rammer. Endringer/reduksjoner vil være nødvendig i de årlige budsjettprosessene for å få plass til nye behov/utgiftsøkninger.

 

I forslag til nytt inntektssystem foreslås å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper, gjennom et strukturkriterium som måler reiseavstand for den enkelte innbygger for å møte 5000 personer. Dette strukturkriteriet gir aksept for at store avstander og geografi er relevant i debatten om endringer i kommunestruktur. Tanken bak forslaget er at ”ufrivillige” småkommuner skal beholde basistilskuddet, mens de som i hht kriteriet defineres som ”frivillig” liten kommune i framtida skal få reduksjon i basistilskuddet.

I dag får alle kommunene samme beløp i basistilskudd (13,2 mill i 2016).

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809