Jonniligg.JPG

 

 Andøy kommune står overfor en utfordrende tid, der vi som kommune både jobber med å sikre at tallgrunnlaget vedrørende stortingsvedtaket om flystasjonen blir vurdert på nytt, og samtidig har et fokus på utvikling og nyskaping fremover.

 

Onsdag 30.11 kl 11.00 vil ordføreren være til stede på Bakeriet på Andenes i ca en time. Da blir det anledning til å stille spørsmål rundt stortingsvedtaket, utviklingsmuligheter og hvordan kommunen forholder seg til dette. 

andrikken

Ordføreren har gjennomført flere møter med næringslivet i Andøy denne uka. Tilbakemeldingene har vært gode og vi er glade for den optimismen og stå-på-viljen som finnes i dette samfunnet.

Bedriftene fikk en orientering om stortingsvedtaket vedrørende flystasjonen, og at kommunen jobber videre å sikre at tallgrunnlaget blir vurdert på nytt.

Fremover er det viktig å opprettholde en tro på at vi fortsatt kan utvikle Andøysamfunnet i en positiv retning. Det finnes store muligheter innenfor flere områder i kommunen vår og vi må jobbe sammen for å skape nye arbeidsplasser. 

Næringslivet inviteres med i denne viktige prosessen og vi tar imot gode innspill på hvordan vi best mulig kan gjøre denne jobben. Dersom du har ideer eller konkrete forslag til en positiv næringsutvikling i Andøy kan du sende en mail til utvikling@andoy.kommune.no

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809