Kommuneskilt.jpg

 

 

Det store spørsmålet er i hvilken grad Andøy kommune er robust nok til å stå som egen kommune i framtida.  Det er ikke et spørsmål det er mulig å gi et enkelt ja eller nei svar på, men utredningen gjør likevel et forsøk på å konkludere:

 

 

 

Under forutsetning av

  • at antall innbyggere ikke reduseres i betydelig grad framover
  • at kommunen klarer å gjenvinne og opprettholde økonomisk handlefrihet over tid
  • tilstrekkelige administrative ressurser

 

vil Andøy kommune ha mulighet til å stå som egen kommune i framtida

 

 

 

Dersom Andøy kommune velger å stå alene, vil vi i perioder være avhengig av å kjøpe tjenester/regionalt samarbeid for å sikre tilstrekkelig kapasitet og/eller kompetanse.

 

Den kanskje største utfordringen kommunen vil møte i et 20-30 års perspektiv vil være den demografiske utviklinga, som handler om at vi blir flere eldre med behov for tjenester og færre i yrkesaktiv alder. Den utfordringen er felles for alle Vesterålskommunene, og løses ikke nødvendigvis av kommunesammenslåing.

IMG_6222 (2).JPG

 

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN

FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 23. MAI 2016

Mandag 30. mai 2016 er det stemmedag for rådgivende folkeavstemning kommunereformen i Andøy kommune.  Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd.  Det kan du gjøre fra og med 23. mai til og med 27. mai 2016 på følgende steder:

 

  • Risøyhamn skole, Risøyhamn fra kl. 08.00 til kl. 15.00
  • Andøy rådhus, Andenes fra kl. 08.00 til kl. 15.00

 

Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme.  Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ikke få avgitt stemme.

 

Valgstyret i Andøy kommune, Postboks 187, 8483 Andenes.

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809