Vil ha med andværinger i undersøkelse

Katja Larsen - Klikk for stort bilde Nå kan du være med på å påvirke hva slags tilbud det skal satses på lokalt i Andøy! Mandag inviteres 50 000 nordlendinger til å delta i Fylkeshelseundersøkelsen, som skal kartlegge folkehelsen i Nordlandskommunene.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 24.01.2020

Til uken vil mange andværinger motta en sms om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, samt spørsmål om egen helse, bomiljøet, levevaner, skader og ulykker.

 

- Det finnes lite gode kilder på befolkningens helse i nord-Norge. Fylkeshelseundersøkelsen kan gi oss nødvendig informasjon om hvordan tilstanden er i Andøy-samfunnet og hva vi burde prioritere i tida fremover, sier folkehelsekoordinator i Andøy kommune, Katja Larsen.

 
Første gang i Nordland
Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres i Nordland. Et representativt utvalg på over 50 000 personer fra 18 år og oppover blir invitert til å delta.
 
Undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitet i Tromsø. Troms og Finnmark fylke har allerede gjennomført undersøkelsen.
 
- Vi håper at så mange som mulig svarer på undersøkelsen. Jo flere svar vi får, jo lettere blir det å ta hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune i arbeidet vårt, sier Larsen.
 
Informasjonen som samles inn skal brukes til forskning, og vil kunne gi kommunene et bedre grunnlag å ta avgjørelser på. 
 
Viktig med høy svarprosent
- Undersøkelsen tar opp i seg både generelle og konkrete forhold som betyr noe for innbyggerne i Andøy kommune. Resultatene vil utgjøre et svært viktig fundament for hvordan vi legger opp samfunnsplanleggingen i årene framover. Derfor er det viktig at alle som får invitasjon til Fylkeshelseundersøkelsen deltar, avslutter Larsen. 
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809