Vil du være med å løse et søppelproblem?

Sommerstrand Bleik.jpg - Klikk for stort bilde

Sommeren 2022 skal Reno Vest og kommunene ha på plass varige sanitær- og avfallsløsninger for turister på de mest besøkte områdene. For 2021 arbeides det med midlertidige løsninger, og det etterlyses forslag til løsninger.

 

Sist endret 29.04.2021

Har du spørsmål eller konkrete innspill for sommeren 2021? Ta kontakt med marthe@egga.no

 

De siste årene har Vesterålen opplevd en sterk økning av besøkende til regionen. I perioden april-september kommer tusenvis av turister til oss. Samtidig er Vesterålingene selv aktive friluftsfolk, som i stor grad benytter seg av regionens fantastisk turområder og utfartssteder året rundt.  Dette fører til stor trafikk enkelte steder, og i tillegg til problemer rundt parkering ser vi særlig store utfordringer på grunn av mangel på sanitær- og avfallsløsninger.

Dette ønsker Vesterålen å gjøre noe med. Derfor jobber Reno-Vest og Visit Vesterålen, på oppdrag fra kommunene i Vesterålen og Lødingen, med et prosjekt for å få en god og varig sanitær- og avfallsløsning på plass på de største pressområdene. I tillegg til å finne gode og varige løsninger, jobber vi med en driftsmodell som skal gjøre løsningen både økonomisk og miljømessig bærekraftig i mange år fremover. Målet er at vi fra sommeren 2022 skal få disse løsningene på plass.

I mellomtiden ser også kommunene på midlertidige løsninger for sommeren 2021. Vi vet at utfordringen berører mange, og vi får mange henvendelser fra velforeninger, bygdelag og andre som opplever å få problemet nærmest i egen hage. Vi setter stor pris på forslag for hvordan dette kan løses på kort sikt, og videreformidler gjerne ideer videre til kommunene.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809