Vil du gjøre Andøy mer trafikksikker?

nasjonal turistveg.jpg - Klikk for stort bilde Nå kan du søke om penger til tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 24.07.2019

Det er Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) som skal dele ut midlene. Pengene skal brukes på å  fremme gode holdninger i trafikken.

 

Det kan være både fysiske og holdningsskapende tiltak. Søknadsfristen er 1.oktober.

 

Disse kan søke

 

Følgende kan søke om å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø:

 • Lag og foreninger
 • FAU og skoler
 • Enkeltpersoner
 • Kommunen

 

Dette kan pengene brukes til

 

Midlene vil bli delt ut i 2019. De kan brukes på følgende type tiltak:

 

 • Fysiske tiltak som gang- og sykkelveier, busslommer og lignende.
 • Holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring, prøver eller lignende.

 

Slik søker du

 

For å søke midler sender du en kort beskrivelse av hva du planlegger å gjøre og hva det vil koste. Merk søknaden med «Søknad til NFTU om holdningsskapende midler 2019». Den skal sendes til:

 • Firmapost-nord@vegvesen.no

Eller til:

 • Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Statens vegvesen

Postboks 1403

8002 Bodø

 

Søknadsfrist er 1.oktober, og midlene må benyttes i løpet av 2019.

 

Du finner mer informasjon om trafikksikkerhetsmidlene på denne nettsiden: www.nfk.no/nftu eller ved å kontakte silje.fisktjonmo@vegvesen.no


 

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809