Vil du få et bedre forhold til ditt barn?

IMG_0531.jpg - Klikk for stort bilde Foreldre er de viktigste i barnas oppvekst. Andøy kommune inviterer derfor foreldre med barn i 1. - 4. klassen til å bli med på kursrekken ICDP – International Child Development Program – fra 21. oktober. Kurset som har som mål å gi omsorgspersoner et bedre forhold til sine barn og gjøre dem tryggere i foreldrerollen.

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 30.09.2021

Kurset holdes på Rabben mandager og torsdager i tidsrommet 1800-1930 fram til 15. november.

- Kort fortalt består et ICDP-program av åtte kurskvelder av 1,5 timer hver. Tilbudet gis denne gangen til foreldre med barn i 1. til 4. klasse, sier miljøterapeut Iris Jeanette Ryssing. Hun arbeider til daglig i Andøy-skolene og mener kurset er veldig nyttig for foreldre.

- De som tar kurset vil få et bedre forhold til barnet sitt ved å bli mer bevisst på samspillet de har med dem, sier Ryssing.

Voksenopplæring og Integrering i Andøy kommune (VOi) starter også opp et eget program i uke 41 for bosatte foreldre.  Det er en lovpålagt oppgave i kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

 Ryssing sier at kurset bygger på en analogi der barnet er et hus.

 

Grunnmuren i kurset består av fire moduler: «Vis at du er glad i barnet», «Se og følg barnets initiativ», «følelsesmessig samtale» og «ros og anerkjennelse». Etasjene består av modulene «Felles fokus», «Gi mening» og «utvid med forklaring.» Til sist kommer taket i form av modulen «Den regulerende dialogen», som består av fire steg; «Planlegg steg for steg», «gradert støtte», «situasjonsregulering» og «positiv grensesetting».

 

Til sammen gir dette et hus – et barn – som i samspill med sine omgivelser skal utvikle seg best mulig emosjonelt, kognitivt og psykososialt, sier Ryssing.

Hun anbefaler kurset på det aller sterkeste.

- Jeg har vært med å arrangere dette kurset tre ganger, og jeg lærer noe nytt om barn hver eneste gang.

 

International Child Development Programme (ICDP) har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere.

Omsorgspersoner til barn i 1. –  4. klasse kan sende en e-post for å melde seg på kurset. Interesserte kan også ringe Iris Ryssing på telefon 47 84 63 63 for å få mer informasjon.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809