Tre store høringssaker ute

Andøy industripark - Klikk for stort bilde  Andøy kommune har tre store høringssaker ut. Sånn blir du hørt!

Sist endret 06.12.2021

 Andfjord Salmon har store planer om å bygge ut i Breivik og på Fiskenes. Selskapet har tillatelse til å produsere inntil 10.000 tonn på land, men har planer om å utvide til 70.000 tonn. Derfor vil selskapet bygge ut i Breivik og på Fiskenes.

I tillegg arbeides det med å skaffe en sikker og god vannforsyning på Hinnøy-siden av Andøy. I alle tre sakene blir grunneiere og andre berørt av planene. Derfor er det viktig at alle som har en mening, lar kommunen bli kjent med disse.

Her finner du dokumentene for Hinnøy vannverk.

- Grunneiere, noen fylkeskommunale og statlige etater og enkelte andre får brev direkte fra kommunen via Altinn hos Brønnøysundregistrene. Alle andre som har synspunkter, må ta kontakt med oss direkte, sier Iversen. Han understreker at hvis synspunktene skal bli tatt med, må de sendes skriftlig til:

E-post: emil.iversen@andoy.kommune.no

Postadresse:
Andøy kommune
tekniske tjenester, postboks 68
8480 Andenes.

Fristen for å sende inn høringssvar er 18. mai. Det gjelder Andøy Industripark Fiskenes, Andøy Industripark Breivik og Hinnøy vannverk.

Her finner du dokumentene for Andøy Industripark – Breivik.

Etter at alle har sendt inn sine svar, blir alle svarene gjennomgått og kommentert. Derfra er veien videre litt mer komplisert. Dersom det kommer alvorlige innvendinger, som kommunen må ta hensyn til, må kanskje planene endres. Dersom det ikke kommer alvorlige innvendinger, sendes saken til politisk behandling, først til formannskapet og deretter i kommunestyret. Hvis kommunestyret godkjenner planen, kan utbyggerne søke om byggetillatelse.

Her finner du dokumentene for Andøy Industripark – Fiskenes.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809