Tiltak i beiteområder

Sauer på beite - Klikk for stort bilde Fra 2020 er ansvaret for ordningen «tilskudd til tiltak i beiteområder» overført fra Fylkesmannen til kommunen som en del av kommunereformen.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 29.01.2020

Formålet med tilskudd til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

 
Søknadsfrist er 15. mars, og du søker via Altinn. All nødvendig informasjon finner du her
 
For beitelag er det leder som logger seg inn og velger rollen for beitelaget. For landbruksforetak som søker alene er det innehaver som registrerer søknaden (bare der det utfra naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid).
 
Søknad
Søknaden skal inneholde begrunnelse, kostnadsoverslag, finansieringsplan og følgende vedlegg:
 
Leieavtaler på minst 10 år, hvis beitet er leid.
Avtaler med grunneiere (der tiltaket skal gjøres), for minst 10 år fra søknadsåret. For maler; se sau og geit’s nettsider.
Godkjenning fra andre rettighetshavere. Ta med lokalmiljøet i planleggingen! Beregn god tid til dialog med reinbeitedistriktet! (På Hinnøya: Uttalelse fra reinbeitedistriktet)
Tegninger
Tilbud med priser på materiell
Oversikt over hvem som skal gjøre hva
Kart som viser beliggenhet, med stedsnavn, målestokk og gnr./bnr.
Oversikt over eiere der tiltaket planlegges.
 
Retningslinjer for årets søknad
Timesatser for eget arbeid kan godkjennes med inntil kroner 230/time.
Timesats for eget arbeid inkludert traktor/gravemaskin godkjennes med inntil kroner 500/time.
 
Kommunens prioriteringer for 2020:
Sikkerhet
Fellestiltak
Mange med nytte – medlemmer og dyr
 
Nyttige nettsider:
http://www.nsg.no/beitebruk/
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809