Tilskudd til tiltak i beiteområder

Foto Tuva Grimsgaard (4).jpg - Klikk for stort bilde  Søknadsfristen for å søke om tilskudd er 15. mars.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 15.02.2021

.

Formålet med ordningen er:

 • Å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark
 • Redusere tap av dyr på utmarksbeite
 • Fremme fellestiltak i beiteområdene

 

Slik søker du
 
Du søker via Altinn. Du finner informasjonen du trenger for å søke her. Søknadsfrist er 15. mars.
 
 
 
Hvem kan søke
 • For beitelag er det leder som logger inn og velger rollen for beitelaget.
 • For landbruksforetak som søker alene er det innehaver som registrerer søknaden (bare der det utfra naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid).
 
 

Søknaden

Søknaden skal inneholde begrunnelse, kostnadsoverslag, finansieringsplan og følgende

vedlegg:

 • Leieavtaler på minst 10 år, hvis beitet er leid.
 • Avtaler med grunneiere (der tiltaket skal gjøres), for minst 10 år fra søknadsåret. For
 • maler; se Sau og Geit’s nettsider.
 • Godkjenning fra andre rettighetshavere. Ta med lokalmiljøet i planleggingen. Beregn
 • god tid til dialog med reinbeitedistriktet. (På Hinnøya: Uttalelse fra reinbeitedistriktet)
 • Tegninger
 • Tilbud med priser på materiell
 • Oversikt over hvem som skal gjøre hva – arbeidskostnader
 • Kart som viser beliggenhet, med stedsnavn, målestokk og gnr./bnr.
 • Oversikt over eiere der tiltaket planlegges

Søknaden må oppfylle vilkårene for tilskudd etter forskriften. Tiltak må være avklart etter annet regelverk før tilskudd kan innvilges (Plan- og bygningsloven, kulturminneloven mv.).

 

Timesatser for egeninnsats

 • Timesats for eget arbeid kan godkjennes med inntil kroner 250 for manuelt arbeid, administrasjon mv.
 • Timesats for eget arbeid inkludert traktor, gravemaskin o.l. godkjennes med inntil kroner 600.

 

Kommunens prioriteringer

 • Sikkerhet
 • Fellestiltak
 • Mange med nytte (medlemmer og dyr)
 • Sperregjerder og ferister, tilskudd inntil 50%
 • Sanke- og skilleanlegg, tilskudd inntil 50%
 • Elektronisk overvåkingsutstyr, tilskudd inntil 50%
 • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, tilskudd inntil 70%

 

Nyttige nettsider

 

.

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809