Tilbud om styrke- og balansetrening til hjemmeboende seniorer

"Sterk og stødig" er et tilbud til hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. Du må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon, ustøhet i enkelte situasjoner, redusert gangfunksjon og redsel for å falle og/eller har falt. 

Alle instruktører av treningsgruppene har gjennomgått "Sterk og stødig" instruktørutdanning. Instruktørene er frivillige og veiledes av lokal fysioterapeut. 

Hva
Ukentlig trening på Andenes

Målgruppe
Seniorer over 65 år som begynner å bli litt ustø, går uten hjelpemidler innendørs og kommer seg til og fra tilbudet på egenhånd. 
 

Informasjon om treningslokale, dag og tidspunkt kommer etter frist for påmelding er utgått. Påmelding innen 01.03.2023

For spørsmål/ påmelding
, kontakt Fysioterapitjenesten i Andøy v/ Iselin Kvalø Evensen. Tlf: 481 41 140,
E-post: iselin.evensen@andoy.kommune.no.

Gratis prøvetime. Egenandel på 300 kr for et sesongkort.