Stor skredfare

Fare for snøskred - Klikk for stort bilde NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 for Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland. Varselet gjelder også for Lofoten og Vesterålen onsdag 4. desember. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 03.12.2019
Oppdatering om Lofoten og Vesterålen
NVE varsler nå også om stor snøskredfare (faregrad 4) også for Lofoten og Vesterålen. Varselet gjelder 4. desember.
Mildværet fortsetter dessverre og det kommer også en god del nedbør som regn. Mildværet ventes å fukte snødekket helt til topps. Skredfaren ventes å øke gjennom dagen og det er fare for våte naturlig utløste skred. Snømengdene som er tilgjengelig er noe begrenset, men utbredelsen er stor.
Våte naturlig utløste flakskred ventes. Faren opprettholdes så lenge det regner. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.
 
For mer informasjon se her.


Skredfare 
Omslag til mildvær tirsdag formiddag vil føre til at snødekket fuktes opp av regn og milde temperaturer. Naturlig utløste, våte skred ventes langs kysten og opp til mildværsgrensen som vil flyttes høyere og høyere til fjells i løpet av dagen. Lokalt kan det komme store nedbørmengder. 
 
Snøskredene kan bli store og nå ned til vei/bebyggelse. Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred.
 
Mer detaljert informasjon finnes her: 
 
Jord-, sørpe- og flomskredfare
Det er også sendt varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på GULT nivå for hele Nordland.

Råd fra NVE: Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
 
Mer informasjon finner du her.

Flomfare
Det er også sendt varsel om flomfare på GULT nivå for nordre del av Nordland (ned til Meløy, Beiarn, Saltdal) grunnet mye nedbør fra i kveld og onsdag, med stigende temperatur og påfølgende snøsmelting.

Råd fra NVE: Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.
 
Mer informasjon finnes her.
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809