Står du i manntallet?

Valgurne.jpg - Klikk for stort bilde Du kan undersøke om du står i manntallet når det blir lagt ut til ettersyn på rådhuset.

Publisert av Nina C A Strand. Sist endret 18.07.2019

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.

 

Ved flytting

 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

 

Informasjon på valgkortet

 

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

 

Her kan du sjekke

 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på følgende sted: Andøy rådhus, Storgata 68, Andenes

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom.

 

Hvis du ikke står i manntallet

 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.  Riktig adresse finner du nedenfor.

 

Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret i Andøy, Postboks 187, 8483 Andenes

 

Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.

 

 

 

 

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809