Spørsmål om din nye adresse? Se her.

Illustrasjonsbilde. Foto Linn Foyn Therkelsen - Klikk for stort bilde Nå sendes det ut brev med informasjon om 1500 nye adresser. I denne artikkelen finner du svar på spørsmål rundt de nye adressene.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 11.12.2020

 Det er prosjektleder Robert Svendsen som har samlet spørsmål om de nye adressene i kommunen, og som har svart på dem.

 

Spørsmål: Hvorfor ble ikke mitt navneforslag hørt?

Svar: Ditt navneforslag var ett av mange. Navnekomitèen har jobbet med å lage et adressesystem som er entydig og forhåpentligvis ikke skal føre til misforståelser for nødetater og post. Formannskapet har vedtatt navnene og de er gjeldende til nytt vedtak fattes.

 

Spørsmål: Hvorfor har ikke jeg fått det på følgende nummeret etter min nærmeste nabo?
Svar: Når vi har nummerert hus, næringsbygg og hytter har vi brukt noe som kalles «avstandsprinsippet». Det betyr at det lages et adressenummer for hver 10-ende meter vei. Bor du et lite stykke unna din nærmeste nabo kan det derfor være at det hopper over et par adressenummer.

 

Spørsmål: Hvem setter opp veinavnskilt?

Svar: Det er kommunen som setter opp veinavnskilt på kommunale veier. På fylkesveier er det Vegvesnet.

 

Spørsmål: Må jeg sette opp nummerskilt på min bolig, hytte eller næringsbygg?

Svar: Ja, det må du. I den lokale forskriften har du/dere en plikt til å sette opp nummerskilt innen seks måneder etter tildeling av adressenummer.

 

Spørsmål: Hvor skal nummerskiltet stå?

Svar: Nummerskiltet skal plasseres slik at det er lett synlig fra veien, ca 2,5meter over bakken. Der nummerskiltet ikke kan sees fra veien, skal skiltet plasseres i høvelig høyde på port, innhegning, garasje eller stolpe. Nummerskiltet skal være i kontrast til bakgrunnen det står på og festes på en trygg og varig måte. Nummerskiltet skal minst ha en størrelse på 15x15 cm, og tall og bokstaver minst være 10cm.

 

Spørsmål: Hvorfor har ikke min vei fått eget veinavn?

Svar: Det er satt opp egne regler for tildeling av veinavn i Andøy. Disse er som følger:
Sideparsell til en overordnet parsell bør få eget adressenavn dersom sideparsellen
 

a)

er kortere enn 100 meter og fører til minst 5 adresseenheter, eller

b)

er lengre enn 100 meter og fører til minst 3 adresseenheter, eller

c)

er lengre enn 500 meter og fører til minst 1 adressenhet med fast

bosetting, hytteområde eller næringsvirksomhet.

d)

Prinsippet med tildeling av parsell kan fravikes der det vil være naturlig med en tydeligere henvisning til området enn henvisningsskilt.


Spørsmål: Hva er greia med partall og oddetall?

Svar: I Andøy har man hatt en tradisjon på å nummerere ulike nummer (oddetall) på venstre side av veien og like nummer (partall) på høyre side av veien. Vi fortsetter med denne tradisjonen i Andøy.

 

Spørsmål: Hvordan har dere bestemt hva som er høyre side og venstre side av veien?

Svar: Tildeing av adressenummer har historisk vært fra nord, mot sør. Vi har fortsatt med denne tradisjonen i Andøy. Med flere øst- vestgående adresseparseller, har vi nummerert fra øst, mot vest.

 

Spørsmål: Vi har hytte i et hytteområde. Hvorfor får vi så forskjellige nummer i forhold til vår nabo?

Svar: De største hytteområdene er det laget det vi kaller områdeadresse. Det er ikke basert på noe veisystem, men mer på en retning i terrenget, for eksempel rundt ett vann. Vi har satt av godt med nummer mellom hyttene der det er litt avstand til neste, i tilfelle noen vil bygge en eller flere hytter mellom dagens eksisterende hytter i framtida. Da blir det lett å tildele nye nummer. 

 

Spørsmål: Jeg er uenig i min adressetildeling. Hva kan jeg klage på?

Svar: Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse, er klageretten begrenset til:

a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til.

b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn (gårds og bruksnummer) som er tildelt adressen.

c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.

 

Klagen sendes til Andøy kommune, men det er fylkesmannen i Nordland som er klageinstans.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809