Søk om midler til å inkludere barn og unge

Illustrasjonsbilde.  - Klikk for stort bilde Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 11.11.2020

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Ordningen skal bidra til at flere unge kan delta på viktige sosiale arenaer uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

 

Søk innen 4. desember

 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler gjennom ordningen. Det kan blant annet søkes om penger som gjør at unge som er berørt av fattigdomsproblemer kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter eller i ferieaktiviteter.

 

Det er et mål at det ikke skal stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

 

Fristen for å søke er 4. desember, og det kan du gjøre her.

 

Kontakt

Kontaktperson i Andøy kommune er skolefaglig rådgiver, Sveinung Ellingsen. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte ham:

 

Mer informasjon

Mer informasjon om ordningen og hvordan du søker, finner du her.

 

.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809