Skogsveier - temakveld Lofoten og VesterålenSkogforvaltning i Lofoten og Vesterålen inviterer til temakveld for skogsveier i Vesterålen og Lofoten 9.mai klokken 18.00 på Sortland rådhus. 

Temakvelden skal belyse situasjonen angående skogsveier og tilskudd til skogsveier og skogsdrift for skogeierne i regionen. 

Vi er i gang med å lage en felles strategi angående skogsveier i området. Vi kan si med sikkerhet at vi må prioritere og de som viser interesse vil bli prioritert i årene som kommer. 

Om dere bygger allerede, eller tenker om å bygge eller oppruste skogsvei - bør dere komme og fortelle om deres behov. 

Vennligst meld på epost eller med en melding på mobilen. 
Mail: 
vladimir.matic@sortland.kommune.no
Mobil: 952 64 039