Skal dele ut 858.614 kr

reine_pÕ_hvalsafari_3 - Klikk for stort bilde Andøy kommune er tildelt 858 614 kroner i ekstraordinære kompensasjonsmidler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, som skal gå til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Sist endret 26.04.2021

Kvalifiserte søkere kan sende søknad til Andøy kommune via regionalforvaltning.no, og søknadsfristen er 21. mai. Det er næringsstyret som tildeler midlene.

 

Den ekstra ordinære støtten skal være en bidragsyter til at kommunen raskt kan avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, dette for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem gjelder ordningen for?

 • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangement- og serveringsnæringene.
 • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiseliv, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Hva må dokumenteres?

 • I hvilken grad virksomheten har vært rammet av lokale og nasjonale smittevernstiltak.
 • Hvilke økte kostnader og tapte inntekter dette har medført.
 • Komplett regnskap for 2019 og 2020 (Foreløpig regnskap om ikke årsregnskap er avlagt)
 • Om virksomheten har søkt på andre kompensasjonsordninger, og om disse er innvilget eller ikke innvilget.
 • Om virksomheten har mottatt bagatellmessig støtte for 2019, 2020 og 2021.

Hvordan søke det?

 • Gå inn på regionalforvalting.no.
 • Logg inn eller register bruker.
 • Søk opp skjema: «kommunal kompensasjonsordning for Andøy kommune» (elektronisk søknadskjema er laget av KMD)
 • Fyll ut nødvendig informasjon og legg ved den etterspurte dokumentasjon.
 • Send inn søknaden og vent på svar fra oss.
 • Innkommende søknader vil bli behandlet av næringsstyret.

 

Hvem kan jeg spørre om hjelp?

Næringskonsulent, Suzanne Pettersen

Telefon: 466 30 224

E-post: suzanne.pettersen@andoy.kommune.no

 

 

 


 

 

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809