Samling for små og mellomstore bedrifter

SMB Utvikling - Klikk for stort bilde Det siste året har en rekke små og mellomstore bedrifter i Andøy samlet seg for å utveksle erfaringer og få hjelp til å videreutvikle sine ideer. Samskap vil nå vurdere å kjøre en ny runde med nye bedrifter.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 18.11.2019

SMB Utvikling - Klikk for stort bilde Torsdag var det tid for siste samling for Andøy-bedriftene som har vært med i programmet “SMB Utvikling” dette året. 

- Vi har mottatt veldig gode tilbakemeldinger fra bedriftene som har vært med, og vil nå vurdere en ny runde med nye bedrifter, sier konsulent Tone Enoksen i Samskap.
 
Programmet er utviklet av Innovasjon Norge for små og mellomstore bedrifter i omstillingsområder, og skal bidra til varig utvikling i hver enkelt bedrift. I tillegg til det samlingsbaserte programmet har bedriftene fått bistand fra bedriftsrådgiver til utviklingsarbeidet. Metodikken er gjennomført med gode resultater i andre kommuner. 
 
- Programmet tar sikte på å styrke bedriftenes inntjening på kort og lang sikt. Dette skal oppnås gjennom eget arbeid med utviklingsprosjekter som kan bidra til økonomisk vekst og flere arbeidsplasser, forklarer Enoksen.
 
Deltakerne i programmet har vært små og mellomstore bedrifter i Andøy med ideer for utvikling i egen bedrift. Ideene måtte være i en tidlig fase, altså det som defineres som “forstudie” eller “forprosjekt”. Dette innebærer kartlegging og den første planleggingsfasen for en ide. Deltakerne har fått hjelp til å avklare og utvikle prosjektideene frem til plan for realisering. Hovedprosjekt, altså investeringer og gjennomføring av prosjektideene, er det bedriftene selv som står for i etterkant av samlingene. 
 
- Det har vært fantastisk å se utviklingen. Der bedriftene gikk inn med vage tanker om et prosjekt, kommer de nå ut i andre enden med konkrete stategier for gjennomføring og finansiering av prosjektene sine, sier Enoksen, og ønsker alle bedriftene lykke til med gjennomføringen.
 
Har du en idè? Du kan søke støtte fra Samskap til å kartlegge muligheter for gjennomføring av prosjektet - men husk at omstillingsmidlene kun kan brukes til å finansiere de tidlige fasene, så søk før du kommer til selve gjennomføringen!
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809