Planlegger fortau langs Kongshaugveien

Kongsveien.png - Klikk for stort bilde Det er planlagt fortau langs Kongshaugveien på Andenes. Du kan komme med innspill innen 15. januar.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 17.11.2020

Hensikten med planarbeidet er å sikre trygg skoleveg langs Kongshaugveien. På bildet ser du området hvor fortauet er planlagt.

 

Du kan komme med innspill til detaljreguleringsplanen for det planlagte fortauet. En detaljreguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir føringer for hva som kan bygges der. 

 

 

Mulighet til medvirkning

 

Alle har mulighet til medvirkning. Det vil si at man i løpet av en frist på minst 6 uker kan sende inn skriftlig innspill til planen.

 

Planforslaget med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken finner du her.

 

Disse dokumentene ligger også i Publikumssenteret hos Andøy kommune. Det finner du i første etasje på rådhuset. Adressen er Storgata 68 på Andenes.

 

 

Innspill innen 15. januar 2021

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til:

  • Andøy kommune, tekniske tjenester
  • postboks 68, 8480 Andenes

 

Eller på e-post til emil.iversen@andoy.kommune.no innen 15. januar.

 

Har du spørsmål knyttet til planarbeidet kan du kontakte Trine Berg på tlf: 76115037 eller e-post: trine.kristiansenberg@andoy.kommune.no

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809