Ordføreren hilser andværingene

knut3b.jpg - Klikk for stort bilde Her er ordfører Knut Nordmos hilsning til andværingene 17. mai 2021.

Sist endret 17.05.2021

Kjære alle sammen.

Vi kan heller ikke i år feire nasjonaldagen på den tradisjonelle måten, med at vi alle samles for å gå i tog både vokse og unger, og ellers delta i større fellesarrangement av ulike slag rundt om i heile kommunen.

Men det er ikke ulovlig å markere og feire dagen på andre måter, så lenge vi passer på å overholde smittevern-rådene.

Det er tilrettelagt mange ulike aktiviteter rundt om i bygdene i kommunen som gir oss en mulighet til å ta del i feiringen av dagen i et fellesskap.

Å videreføre 17.mai -feiring i et større fellesskap er viktig spesielt for dagens yngre generasjoner, det er med og skaper tilhørighet og grunnlag for et større nasjonalt fellesskap.

Et fellesskap som er tuftet på frihet, demokrati, folkestyre, respekt for menneskerettigheter og nasjonalstaten Norge sin suverenitet.

Vi har nylig markert 8.mai og frigjøringsdagen etter okkupasjonsårene 1940- 45, det er en viktig påminnelse om at det er ikke noen selvfølge at Norge for alltid vil være en suveren stat, der vi som innbyggere har frihet til å delta i frie valg, og der nasjonen styres etter demokratiske prinsipper og folkestyre.

Derfor er det viktig at vi alle på hver vår måte tar del i feiringen av nasjonaldagen 17.mai, for å minne oss alle på hvor heldige vi er som nasjon og folk å kunne leve under slike forhold, det i seg selv er verdt en skikkelig feiring!

Vi lever i en pandemi, men ting blir bedre. For ett år siden, sist vi ikke fikk feire 17. mai som vi ønsker, hadde vi drømmen om en vaksine. I år har vi en vaksine, og går alt som myndighetene planlegger, vil de fleste av oss ha fått vaksine i løpet av juli måned. 1814 og 1905 ga oss friheten som selvstendig nasjon. Vaksinene vil gi oss vår personlige frihet tilbake. Det tror jeg vi alle gleder oss til.

Jeg er optimistisk på vegne av Andøy-samfunnet. Da Stortinget, helt feilaktig, vedtok å legge ned Andøya flystasjon i 2016, rådet det mye pessimisme i Andøy. Nå føler jeg at optimismen «tar» flere og flere. Og det med god grunn.

  • Utbyggingen av Andøya Space planlegges hurtig i disse dager. Kontrakter annonseres, og finansiering til utbygging ordner seg. Ringvirkningene rundt romvirksomheten kan bli store. Jeg er helt sikker på at det vil komme flere nyheter omkring romvirksomheten i Andøy i årene som kommer.
  • Andfjord Salmon har lansert gigantiske planer for å bygge ut nye anlegg i Breivik og Fiskenes i tillegg til Kvalnes. Selskapet er fortsatt i en tidlig fase, men jeg lever i håpet om at selskapet knekker de teknologiske kodene og kan vokse. Lykkes Andfjord Salmon, vil de trenge mange nye ansatte.
  • Hvis Stortinget sier ja, settes det av 440 millioner kroner til merking, utdyping og skjerming i innseilingen til Andenes havn. Dette vil gi økt sikkerhet, bedre framkommelighet og tilrettelegge for at større fartøy kan seile inn til havna, som har stor fiskeriaktivitet. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode i Nasjonal Transportplan, hvis Stortinget vil.
  • Stadig flere brikker faller på plass for «The Whale», som kan gi vår kommune ytterligere en spydspiss i kampen om fremtidens turisme. Tenk å få et sånt praktbygg til vår kommune!
  • Lokalt næringsliv har både på egne bein og i samarbeid med Innovasjon Norge og Samskap, viste evne og vilje til omstilling. Det skjer mye positivt, både smått og stort. Vitux bygger ut for 42 millioner kroner. Andenes Båtservice investerer 30 millioner kroner. I Risøyhamn er et nytt hyttefelt under etablering, og på Nordmela vurderer man døgnåpen dagligvarebutikk. Som ordfører synes jeg det er viktig og riktig at også mindre bedrifter utvikler seg. Vi trenger ikke bare «de store», men også «de små». Fortsett derfor å snakke med Samskap om å utvikle bedriften din!

Med disse ord vil jeg ønske alle andværinger en riktig fin 17.mai-feiring.

Knut Nordmo

Ordfører

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809