Offentlig ettersyn av Sjøhus Risøyhamn

sjøhus risøyhamn.jpg - Klikk for stort bilde  En detaljreguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir spesifikke føringer for hva som kan bygges der. Bildet som er lagt ved, viser området på Risøyhamn hvor det er planlagt etablering av reiselivsanlegg. 

 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av reiselivsanlegg med utleieenheter, bobilparkering og småbåtsanlegg. Det vil legges ny fylling i sjø for å etablere anlegg for overnatting og bevertning. Det vil også mudres i sjø for å etablere flytebrygge med plass til båter for utleie.

 

Eksisterende bygning renoveres for etablering av reiselivsanleggets administrasjon. Lagerdel i betongfabrikken beholdes til lagerbruk/service, mens fabrikkdelen bygges om til resepsjon med kontor/møterom, to utleieenheter og servicedel.

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 06.12.2021

 Mulighet til medvirkning

 

Alle har mulighet til medvirkning. Det vil si at man i løpet av en frist på minst 6 uker kan sende inn skriftlig innspill til planen.

 

Planforslaget med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken finner du her: 

http://www.andoy.kommune.no/tjenester/teknisk/tekniske-tjenester/offentlig-ettersyn-av-sjohus-risoyhamn/

 

Disse dokumentene ligger også på servicetorget i Andøy kommune. Det finner du i første etasje på rådhuset. Adressen er storgata 68 på Andenes.

 

Merknader innen 20. mai

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Andøy kommune, tekniske tjenester, postboks 68, 8480 Andenes innen 20. mai 2019.

 

Oppgi sakens plan-ID som er 1871-201801.

 

Har du spørsmål knyttet til planarbeidet kan du kontakte Emil Iversen på tlf: 76115080 eller e-post: emil.iversen@andoy.kommune.no

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809