Neste års budsjett og økonomiplan

Stormøte 2020. Foto Linnft - Klikk for stort bilde

Mulige tiltak for å få ned kommunens utgifter ble presentert denne uka.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 27.10.2020

På torsdag møttes kommunestyret, tillitsvalgte og ledere for å se på neste års budsjett. På forhånd hadde rådmannen bedt enhetene om å finne tiltak for å redusere kommunens utgifter med 20 millioner.

 

Mer utgifter til eldre, mindre til unge

Den økonomiske utviklingen for Andøy kommune viser at utgiftene for pleie- og omsorg vil øke, mens utgiftene for skole og barnehage vil gå ned. Dette er sett i forhold til antall innbyggere. Det viser en KOSTRA-analyse av kommunens tjenester. Den finner du her. (PPTX, 133 kB)

 

Budsjettet for neste år

Det mangler over 17 millioner kroner for å få neste års budsjett i balanse. En presentasjon med oversikt over disse tallene finner du her. (PPTX, 67 kB) Administrasjonen har fått i oppdrag å finne innsparinger for 20 millioner, slik at politikerne har alternativer å velge i. 

 

På møtet ble det lagt frem en oversikt over administrative stillinger og lederstillinger. Forslag til kutt som utredes og hva det jobbes videre med på lengre sikt, ble også presentert. Dette er tiltak som utredes, men det er kommunestyret som bestemmer hvilke tiltak som gjennomføres.

 

Her finner du presentasjonen for hvert av områdene:

 

Prosessen videre

I forhold til tidligere år har administrasjonen startet tidligere med budsjettarbeidet, prosessen har vært mer åpen og tillitsvalgte har vært mer involvert. Dette er datoer for det videre arbeidet:

  • 28. oktober: Arbeidsmøte for ledergruppa
  • 29. oktober: Orientering til tillitsvalgte (om status etter møtet 28.okt)
  • 9. november: Utsending av rådmannens forslag til budsjett
  • 10. november: Drøftingsmøte med tillitsvalgte og orienteringsmøte formannskapet
  • 30. november: Formannskapet innstiller
  • 14. desember: Kommunestyret vedtar

 

Samskap ikke en del av kommunal drift

Kommunens omstillingsprogram, Samskap, er ikke en del av den kommunale driften. Dette er penger som er øremerket omstilling, og det betyr at de ikke kan brukes på vanlig drift. Det er ikke lov til å bruke Samskap-penger på for eksempel sykehjemsplasser eller lønn til lærere.

 

Mesteparten av pengene som brukes på omstillingen, kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). De bidrar med 76 prosent, mens Nordland fylkeskommune og Andøy kommune bidrar med 12 prosent hver.

 

Prosjekt for å tiltrekke folk

Under møtet hadde Samskap et innlegg om hvordan det jobbes for å gjøre Andøy mer attraktivt. Leder for omstillingsarbeidet, Brita Erlandsen, presenterte et prosjekt der målet er at flere får lyst til å bo og flytte til Andøy.

- Vi trenger folk, det tror jeg vi alle er enige om. Derfor skal vi nå ansette en person til et stedsutviklingsprosjekt som går over tre år, sa Erlandsen.

Denne personen skal jobbe med bolyst. Det innebærer blant annet arbeid med rekruttering, møteplasser, boligstrategi og reiseliv.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809