Midler til samiske kulturminner

Kulturmiljøet på Skifte i Gratangen. Foto Sametinget. - Klikk for stort bilde  Tilskuddet er blant annet aktuelt for freda samiske bygninger og fartøy.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 05.10.2020

Private eiere av automatisk freda samiske bygninger kan nå søke tilskudd for 2021. Søknadsfristen er 1.november 2020. For flere opplysninger om tilskuddsordningen og søknadsskjema se Sametingets nettside.   Bur og stabbur er en vanlig samisk bygningstype i de samiske bosettingsområdene. Her et bur i Hattfjelldal. Foto Sametinget - Klikk for stort bilde Det er utlyst tilskuddsmidler til freda samiske kulturminner og kulturmiljøer fra Sametinget.

  • Tilskuddene gjelder for 2021.
  • Søknadsfrist er 1. november i år.

 

 

Freda samiske bygninger

Dette tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider.

 

 

Fartøyvern

Tilskuddet er også aktuelt for eiere og forvaltere av freda fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider.

 

 

Råd og veiledning 

For informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen kan du ta kontakt med:

 

Lars-Børge Myklevold - seniorrådgiver

lars.borge.myklevold@samediggi.no

+47 78 48 42 73

 

Kjartan Gran - seniorrådgiver

kjartan.gran@samediggi.no

+47 78 48 42 84

 

Elin Rose Myrvoll - fagleder

elin.rose.myrvoll@samediggi.no

+47 78 47 40 20

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809