Kommunal skatteoppkrever

Andøy i soloppgang - Klikk for stort bilde

Skatteetaten (staten) overtar skatteoppkreverfunksjonen (som i dag er kommunal) fra 1. november 2020. Etter planen skulle denne overtakelsen vært 1. juni 2020, men er nå utsatt til 1. november. Andøy kommune var forberedt på at denne endringen skulle skje fra 1. juni, og hadde personellmessig forberedt dette. Dette medførte at Andøy kommune ikke hadde egen skatteoppkrever fra 1. juni, og vil ikke ha det i tiden fram til 1. november (da skatteetaten overtar).

For perioden fram til 1. november, har Andøy kommune gjort avtale med Bodø kommune om skatteoppkreverfunksjonen. Dette betyr at i denne perioden må alle henvendelser om skatteinnfordring gjøres til Skatteoppkreveren i Bodø kommune. Dette betyr også at skatteytere i Andøy kommune kan oppleve å få henvendelser (ang. innkreving av skatt) fra Bodø kommune. Dette er da korrekt, siden Bodø kommune gjør en jobb for Andøy kommune på dette området.

 

Kontaktinformasjon til Bodø er som følger:

Bodø kommune tlf. 75 55 50 00

E-post: kemner@bodo.kommune.no

Postboks 423, 8001 Bodø 

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 25.06.2020

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809