Klar til å dele ut 635.000 kroner

Næringsstyret i Andøy. Fra venstre: Ståle Nordmo, Odd Roger Enoksen, Marita Thanke, Eirik Norvoll, Berit Pettersen og Ragni Mortensen. - Klikk for stort bilde Fra og med i dag, kan bedrifter søke om ekstraordinære kompensasjonsmidler.

 

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 08.07.2021

Næringsstyret i Andøy kommune deler ut pengene fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. De skal gå til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Kvalifiserte søkere kan sende søknad til Andøy kommune via www.regionalforvaltning.no

Den ekstra ordinære støtten skal være en bidragsyter til at kommunen kan avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Nytt i denne tildelingen er at bedrifter nå også kan søke om å få dekt kostnader i forbindelse med tapt varelager som faller under kategorien ferskvare.

Virksomheter som er registrert under følgende næringskoder kan søke:

G – 47, Detaljhandel, unntatt med motorvogner og dagligvarehandel

I – 55, Overnattings- og serveringsvirksomhet

I – 56, Serveringsvirksomhet

R – 93, Sports- og fritidsaktiviteter og fornøyelsesetablissementer, unntatt idrettslag

For mer informasjon om næringskoder, klikk her.

 

Hva må dokumenteres?

  • I hvilken grad virksomheten har vært rammet av lokale og nasjonale smittevernstiltak.
  • Hvilke økte kostnader og tapte inntekter dette har medført.
  • Dokumentasjon på tapt varelager
  • Komplett regnskap for 2019 og 2020 (Foreløpig regnskap om ikke årsregnskap er avlagt)
  • Om virksomheten har søkt på andre kompensasjonsordninger, og om disse er innvilget eller ikke innvilget
  • Om virksomheten har mottatt bagatellmessig støtte for 2019, 2020 og 2021.

 

Søknadsfrist er 27. august.

 

Trenger du mer informasjon?

Send E-post til: suzanne.pettersen@andoy.kommune.no

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809