Invitasjon. Åpen workshop om Bærekraftsmålene i regi av Universitetet i Bergen.

Workshop for næringslivet og medborgere i Andøy Kommune og Vesterålen
Dialogworkshop – «Hvem sin stemme teller i lokalisering av Bærekraftsmålene?»

Kommunestyresal, Andenes
Dato: tirsdag 13. juni 2023 kl 09.30–14.30, inkludert lunsj og kaffepauser
Kontakt: Dorothy Dankel, Universitetet i Bergen og Emil Iversen, Andøy Kommune dorothy.dankel@uib.no/ 95837776.
GRATIS PÅMELDING innen 07. juni: https://forms.gle/vrgn8G7oPYiVTpJ18

09.30–10.00 Intro til Workshop og presentasjon av deltakerne
Dorothy Dankel (SINTEF og Universitetet i Bergen), prosjektleder #LoVeSeSDG prosjektet, finansiert av Norges forskningsråd.

10.00–10.30 Aktuelle problemstillinger fra forskningen som har relevans for Andøy Kommune
Case studium: Fiskernes syn på Andøy Space, Jessica Fuller, PhD stipendiat Universitetet i Bergen
Lisbeth Iversen, offentlig PhD stipendiat ved Arendal Kommune. Spørsmål og diskusjon


10.30 – 10:45 FNs Bærekraftsmål – hvilke delmål er relevante?
Valg av relevant delmål for caset og aktiv bruk av SDG Cards www.sdgcards.no
Spørsmål og diskusjon


10.45–11.00 Kaffe serveres av Andøy Kommune


11.00 – 12:00 Erfaringer fra virksomheter og forskning?
Hva sier Andøy Kommunen om bærekraft? Andøy Kommune (Kommunedir/Ordføren)
Hva sier Andøyværinger om bærekraft? Dorothy Dankel og Jessica Fuller (Universitetet i Bergen)
Hvordan jobber Havforskningsinstituttet med å vurdere samlet menneskelig påvirkning på
kystøkosystem? Myrseth Aarflot (Havforskningsinstituttet) presenterer CoastRisk prosjektet
Hvordan lager riktige bærekraftsindikatorer for nye prosjekter og næringslivet i Andøy Kommune?
Intro til «SDG Wizard» konseptet ved Dorothy Dankel


12.00 – 12:30 Lunsj serveres av Andøy Kommune


12.00 – 12:30 Interaktiv Demo for sporing av SDG-målrelevans «SDG Wizard»
Praktiske eksempler fra Planbeskrivelse i Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen, inkludert diskusjon om HI sitt CoastRISK prosjekt for potensielle miljøindikatorer og #LoVeSeSDG prosjekt om potensielle sosiale /samfunnsindikatorer


13.30 – 14:15 Diskusjon om «Lokalisering av Bærekraft» og Andøy Kommune mot 2030? 2040?
Hva synes Andøy Kommune? Andøy Space? Andfjord Salmon? «The Whale»?
Eventuelt andre som har lyst å uttale seg? Ta ordet!


14.15–14.30 Veien videre og avslutning
Hvilke samarbeid trengs for å nå målene? Hvilke verktøy bør brukes? Diskusjon i salen