Innskriving av 1.klassinger ved Andenes skole skoleåret 2023-24

Barn født i 2017 skal skrives inn ved Andenes skole tirsdag 21.mars kl. 18:00 – 19:00. Barn og foresatte møter opp i kantina, med ferdig utfylte innskrivingspapirer. 

Barnet må skrives inn ved bostedsskolen selv om:

  • det søkes om utsatt skolestart
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2023
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen

Alle skolepliktige barn, som er registrert hos oss, vil få tilsendt innskrivingspapirene i løpet av uke 5.

Eventuelle spørsmål rettes til skolen på telefon forkontor 90705859 eller rektor 97107602.