Høring planprogram -kom.planens samfunnsdel

andoya_1.jpg - Klikk for stort bilde

 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2018 - 2030,

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID, HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN.

 

Formannskapet i Andøy har i sak 48/17 vedtatt at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018 – 2030 legges ut til høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles formell oppstart av planarbeidet for kommuneplanens samfunnsdel. Alle inviteres til å komme med innspill.

Høringsfrist: 23.06.17.

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 06.12.2021

 Høringsdokument og forslag til planprogram er lagt ut på kommunens hjemmeside Forslag til planprogram, ligger her og på kommunens facebookside og på rådhusets publikumssenter.

 

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål til planprogrammet eller planprosessen kan disse rettes til:

Arne Chr. Blix, tlf. 76 11 50 40, eller til abl@andoy.kommune.no

 

Høringsuttalelser sendes:

Andøy kommune, Rådhuset, postboks 187, 8483 Andenes eller til

postmottak@andoy.kommune.no

 

Alle høringsuttalelser bes fremsatt skriftlig, merket ”Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Andøy” og undertegnet med fullt navn.

 

Videre arbeid

Etter høringsfristen vil administrasjonen behandle innspillene før det utarbeides endelig planprogram. Kommunestyret vedtar endelig planprogrammet. Deretter starter arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel slik endelig planprogram beskriver.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809