Høring om interkommunal kystplan

Bleiksstranda  - Klikk for stort bilde Vesterålen regionråd varsler om planoppstart for ny interkommunal kystsoneplan for Vesterålen. Forslag til planprogram legges nå ut på hørig i sju uker. Frist for innspill er 7. februar 2020. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 20.12.2019
Den interkommunale kystsoneplanen vil gjelde for Andøy, Bø, Øksnes, Sortland, Lødingen og Hadsel kommuner som hver for seg skal vedta planen. 

Hensikten med planen er å legge til rette for en:
  • Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling i kommunene
  • Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer arealbruk i sjø
  • Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet
  • Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen
 
Planprogrammet som nå legges ut på høring er en oppskrift for det
videre planarbeidet, og vi ønsker innspill på om planprogrammet er
dekkende i forhold til de emner som skal utredes.

Forslaget til planprogram finner du her .
 
Innspill sendes: 

Vesterålen regionråd
postboks 243
8401 SORTLAND

eller

postmottak@vestreg.no

Frist for innspill er satt til den 07.02.2020.
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809