Høring om Ánddanjárga

Andenes  - Klikk for stort bilde Statens kartverk har gjort vedtak om den samiske skrivemåten av flere navn i Andøy. Det er nå anledning å klage på vedtaket.
 

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 05.05.2021

- Vedtaket gjelder skrivemåten, og er ikke en beslutning om samiske navn skal brukes, understreker Robert Svendsen, som har ledet gatenavnprosjektet i Andøy kommune.
 

Navnene er:
Ánddasuolu betyr øy i sjø. Det samme betyr Ánda, som er et sidenavn til Ánddasuolu.
Ánda (flyplass).
Ándda girdihámman (Andøy lufthavn)
Ánddavierddas (Andfjorden)
Ánddarovvi (Andøybrua)
Ánddanjárga (Andenes)
Ánddavierdasa mearrasuodjalanguovlu (Andfjorden marine verneområde)
Ándda joatkkaskovlá (Andøy videregående skole)

Vedtaket ble fattet i januar etter at Sametinget kom med tilrådning i fjor.
I går bestemte Andøy kommune seg for å kunngjøre vedtakene, og sende dem på høring.
Rett til å bli hørt er følgende:
- et offentlig organ (stat, fylke og kommune)
- en eier eller fester i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom
- en lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn

Eventuelle klager skal sendes til:
Kartverket
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Eller elektronisk til post@kartverket.no,
Saken merkes med saksnummer: sak 2021/3

Klagen sendes også i kopi til
Andøy kommune,
postboks 187
8480 Andenes

Eller elektronisk til postmottak@andoy.kommune.no

Høringsfristen er 28. mai.

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet.

HER finner du alle høringsdokumentene i saken.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809