Høring ny politivedtekt

Politi.jpg - Klikk for stort bilde Formannskapet i Andøy har i sak 41/2019 vedtatt å legge ut forslag til ny politivedtekt for Andøy kommune på høring.  Alle inviteres til å komme med innspill.

Høringsfrist:  24.05.19.

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 15.04.2019

Forslaget er lagt ut på kommunens hjemmeside: http://www.andoy.kommune.no/organisasjonen/horinger-offentlig-ettersyn/horing-ny-politivedtekt-for-andoy-kommune/, og på kommunens facebookside, på biblioteket og på rådhusets publikumssenter.

 

Høringsuttalelser sendes:
Andøy kommune, Rådhuset, Postboks 187, 8483 Andenes eller til postmottak@andoy.kommune.no

 

Alle høringsuttalelser bes fremsatt skriftlig, merket «Politivedtekt for Andøy kommune», og være undertegnet med fullt navn.

 

Videre arbeid
Etter høringsfristen vil administrasjonen vurdere innspillene før endelig behandling i kommunestyret.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809