Her kan du følge formannskapsmøtet

Knut A. Nordmo - Klikk for stort bilde  I dag er det formannskapsmøte i Andøy. Du kan følge med på møtet hjemme hos deg selv.

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 03.05.2021

Vi «strømmer» nemlig møtet. Link til «strømmen» finner du her.

Møtet starter klokken 1400 (3. mai).

Saker som skal behandles:

 • Andøy kommunes regnskap og årsberetning for 2020
 • Søknad om skjenkebevilling
 • Søknad om dispensasjon - Opprettelse av ny grunneiendom - Fradeling av våningshus fra landbrukseiendom
 • Detaljregulering av ny brannstasjon i Risøyhamn, og finansiering av denne.
 • Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Bruk av idrettsområdet på Nordmela til brakkerigg
 •  Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for eiendommen 34/180 - Melastua (Tidligere Nordmela skole)
 • Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Diverse tiltak på eiendommen til Marmelkroken – Vedtak om å bli Miljøfyrtårn
 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Andenes Sør 1980 - Oppføring av garasje.
 • Evaluering av budsjettprosessen.

Formannskapet møtes i kommunestyresalen, men møtet er ikke åpent for publikum.

Her finner du lenke til dagens sakspapirer.

Lurer du på hvem som er medlemmer av formannskapet? Her er de.

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809