Gatelys i Andøy

Gatelys. Foto Linnft.jpg - Klikk for stort bilde Vi har fått flere henvendelser om gatelys som ikke lyser. Det er dessverre store utfordringer med gatelysnettet i kommunen.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 23.10.2020

Det er flere områder i kommunen som mangler lys. Årsaken er mangel på kapasitet, men først og fremst handler det om en krevende økonomisk situasjon.

 

- Det er dessverre et stort etterslep på vedlikehold av gatelysnettet. Store deler av veibelysninga i kommunen er av eldre dato, og dette gjenspeiler kvaliteten på anleggene, forklarer avdelingsleder for teknisk drift, Stein Andreassen.

 

På grunn av kommunens økonomiske situasjon har ikke anleggene blitt utbedret og oppgradert som ønsket.  

 

Mangel på kapasitet

 

En annen utfordring er at det nå er en rekke gatelys som ikke lyser. Selskapet vi bruker til slike oppdrag, Andøy Energi, har ikke kapasitet til å løse mange problemer samtidig. Kommunen har vurdert å få et annet firma til å utføre arbeid med drift og vedlikehold av gatelysnettet.

 

- Men i dag er det kun er Andøy Energi som har tilgang til deler av anleggene. For at andre skal kunne utføre arbeide med gatelysene må det gjøres betydelige og kostnadskrevende ombygginger av anleggene. Det er utfordrende å få til med de midlene som er satt av i budsjettet, forklarer Andreassen.

 

Slik prioriterer vi

 

Siden det nå er mange gatelys som er ute av drift, må vi prioritere hvilke steder det arbeides med først. Det gjør vi ut fra trafikksikkerhetsmessige hensyn.

 

Vi prioriterer etter følgende hensyn:

  • Feil på gatelysnettet som kan være en direkte fare for mennesker og dyr rettes eller sikres snarest mulig.
  • Områder ved skoler og barnehager prioriteres.
  • Hele kretser prioriteres fremfor enkeltpunkt, og tettbebyggelse har høyere prioritet enn spredt bebyggelse.
  • På grunn av den økonomiske situasjonen og kapasitetsproblemer, må vi også ta hensyn til hvor kostnads- og arbeidskrevende feilrettingen er.

 

Melde fra om feil

 

Det kommer en del henvendelser om manglende gatelys på Facebook. Vi forstår godt at dere tar kontakt om dette. Men vi har ikke mulighet til å behandle sakene på Facebook.

 

Dersom du skal melde fra om feil på gatelys, skal det sendes til kommunen (ikke direkte til Andøy Energi). Det er fint om du gjør følgende:

  • Send en e-post hvor du oppgir sted eller adresse og hva problemet er til: postmottak@andoy.kommune.no.
  • Vi sender da feilmeldinger og eventuelt bestilling om utbedring av feil videre til Andøy Energi.

 

Veien videre

 

Situasjonen i dag er at Andøy Energi skal finne ut om de kan overta ansvaret for gatelysnettet. Men om de skal det er altså ikke avgjort enda. Per i dag er det ikke foreslått å sette av mer penger til gatelys. Kommunestyret vedtar det endelige budsjettet 14. desember

 

- Vi er selvfølgelig enig i at gatelys er viktig både ut fra trivsels- og sikkerhetsmessig hensyn. Vi håper Andøy Energi får tid til å utbedre flest mulig feil innenfor den økonomiske ramma vi har til disposisjon, avslutter Andreassen.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809