Folkemøte. Marin verneplan for Andfjorden. 25.5 2023.

Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har sendt forslag om oppretting av Andfjord marine verneområde i Andøy, Harstad og Senja kommuner til høring. Frist for å komme med innspill er 30. juni 2023.

I den forbindelse arrangeres det folkemøte om verneplanforslaget den på Andenes 25.5 2023. Kommunestyresalen. kl 18.00 - 20.00

Les mer om verneplanforslaget på sidene til Statsforvalteren.