Ferieoversikt i Fysioterapitjenesten i Andøy - sommeren 2022

Her finner du en oversikt over når fysioterapeutene har ferie.

Kommunal tjeneste

Den kommunale Fysioterapi- og ergoterapitjenesten holder sommerstengt i uke 30. For akutte fysioterapihenvendelser, ta kontakt med Dahletun fysioterapi.

Vesterålen idrettsklinikk

Holder feriestengt i uke 29-31. For akutte henvendelser, ta kontakt med kommunal fysioterapitjeneste eller Dahletun fysioterapi.

Dahletun fysioterapi

Holder sommerstengt 16-23 juni og 2 uker i august (usikkert hvilke enda). Følg med på facebooksiden https://www.facebook.com/Dahletunfysioterapi for nærmere informasjon om ferieavvikling.

Kontaktinformasjon

Kommunal fysio- og ergoterapitjeneste

Besøksadresse:

Daniel Hægstads gt.24

8480 Andenes

E-post: Fysioterapitjenesten@andoy.kommune.noErgoterapitjenesten@andoy.kommune.no

Mobil: Fysioterapi 92212437/ 48141140. Ergoterapi 90752293

Vesterålen Idrettsklinikk AS

Storgata 31

8480 Andenes

Tlf: 76141195

E-post: idrettsklinikk@gmail.com

Nettside: www.vesteraalenidrettsklinikk.com

Facebook: Vesterålen Idrettsklinikk AS

Dahletun fysioterapi

8485 Dverberg

Tlf: 97960747

E-post: margurit78@hotmail.com

Facebook: Dahletun fysioterapi