Får 635.000 kroner

suzanne (3 of 4).jpg - Klikk for stort bilde

Andøy kommune har fått 635.000 kroner, som skal fordeles på bedrifter i Andøy etter søknad.

 

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 29.06.2021

Regjeringen har bevilget 750 millioner kroner til kommunene etter et forlik i revidert nasjonalbudsjett. Fra før har regjeringen tildelt 1,75 milliarder kroner. 750 millioner kroner til Norges kommuner, gir Andøy 635.000 kroner, som skal være fordels senest i november.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Midlene vil så snart som mulig bli søkbare hos regionalforaltning.no. Andøy kommune vil publisere når dette skjer.

Næringskonsulent Suzanne Pettersen ser med glede at regjeringen nå åpner for en ny runde med muligheter for å søke om kompensasjonsmidler i forbindelse med tapt inntekt og, eller økte kostander. Det som er nytt i denne omgangen er at tapt varelager nå er inkludert. Dette gjelder i stor grad servicenæringen som sitter med et lager bestående av det som faller under kategorien ferskvare. Pettersen sier videre:

- Jeg har hatt kontakt med en god del aktører som er hardt rammet av smittevernsrestriksjonene, og jeg har stor forståelse for at mange er frustrert og bekymret for framtiden. Andøy kommune har totalt sett lite midler å fordele til alle som er rammet av nasjonale og lokale smittevernsrestriksjoner, i den forbindelse oppfordrer Pettersen alle som mener de faller inn under denne ordningen til å søke.

Andøy kommune fordelte 1,5 millioner kroner i desember, og på et møte i næringsstyret torsdag skal 854.614 kroner fordeles, inkludert et beløp som tidligere er gitt til Andøy Reiseliv. Dette er penger som ble bevilget av regjeringen i februar og april. I alt kom det inn 13 søknader i denne runden. Til sammen er det søkt på prosjekter på 17,3 millioner kroner. Søkerne har fått godkjent prosjektkostnader på 3,0 millioner kroner og det er innstilt på å gi 858.613 kroner i samlet støtte.

Møtestart er 0900. Trykk her for å se saksdokumentene til møtet. På grunn av smittevernreglene er ikke møtet helt åpent. Dersom det er noen som ønsker å overvære møtet digitalt, kan dere trykke her og be om en lenke til Teams-møtet.

- Vi vet at mange hadde ønsket seg en raskere behandling. Søknadsfristen var 21. mai, og ettersom alle søknadene må sees i sammenheng, er vi først klar nå å foreslå fordeling av pengene, sier Suzanne Pettersen.
  

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809