En god skolestart

SimenBergvik.jpeg - Klikk for stort bilde Barn som trenger ekstra hjelp skal få det så tidlig som mulig i skoleløpet. Derfor gjennomføres prosjektet «god skolestart».

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 26.08.2019

Prosjektet er et samarbeid mellom helsesøster, fysioterapeut og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). I løpet av høsten gjør de observasjoner i alle 1.klassene, for å finne ut om det er elever som trenger assistanse.

 

Etter observasjonene har teamet oppsummeringsmøter med hver skole. Målet er at de elevene som trenger ekstra hjelp skal få det så tidlig som mulig.

 

...

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809