Eiendom til salgs

Vil du bygge på Gløshaugen? - Klikk for stort bilde Ønsker du å bygge på Andenes? Kommunen selger nå en del av "Gløshaugen" til høystbydende. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 01.07.2020

kartutsnitt.JPG - Klikk for stort bilde

Formannskapet i Andøy har vedtatt å selge del av kommunens eiendom 43/69 «Gløshaugen» på Andenes til høystbydende. Det er satt som vilkår at det må utarbeides reguleringsplan for området med plass til minst tre boligtomter før området kan bebygges (se kartutsnitt).
 

Områdets beskaffenhet

 • Området er ca. 3.6 dekar og kan betegnes som en råtomt.
 • Området har tilgang gjennom allerede utbygde veier i området. Vann og avløp er lett tilgjengelig i Daniel Olaisens vei.
Gjennomføring av salget
 • Eiendommen selges som den er, fri for heftelser.
 • Kjøper dekker alle kostnader knyttet til kjøp og overdragelse av eiendommen, dvs. gebyr for fradeling og oppmåling, tinglysningsgebyr, dokumentavgift m.m.
 • Det tas forbehold om at formannskapet skal godkjenne pris før salg.
Kjøpekontrakt, skjøteutstedelse
 • Når budrunde er avgjort kan midlertidig kjøpekontrakt underskrives.
 • Eiendommen blir ikke overskjøtet før privat reguleringsplan for området er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret.
 • Reguleringsplan må være igangsatt innen et år etter inngåelse av midlertidig kontrakt.
Budgivning
 • Eiendommen selges til høystbydende gjennom en åpen budrunde.
 • Tilbud om kjøp må være skriftlig.
 • Frist for levering av tilbud er 21.08.2020 kl. 12:00.
 • Tilbud adresseres og merkes ”Gløshaugen”
  Andøy kommune
  Postboks 187
  8483 Andenes 
Nærmere opplysninger: 
Andreas Thanke, tlf. 76 11 50 36, e-post: Andreas.Thanke@andoy.kommune.no
 
 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809