Detaljreguleringsplan The Whale - Sluttebehandling og vedtak

whal.JPG - Klikk for stort bilde  Kommunestyret har i møte 23.11.2020 vedtatt detaljregulering for The Whale i sak 141/2020. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Kommunestyrets vedtak:

Detaljregulering for The Whale, plan-ID 1871-202001 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 01.12.2020
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809