Deltid på sitt beste og frivillige i innsats når det gjelder

Skjermdump fra Tidsskriftet Brannmannen - Klikk for stort bilde På et sted der «alle kjenner alle», der utrykningsveier kan være stengt av vær, vind og ras og der flesteparten av mannskapene er deltidspersonell og frivillige; der regjerer også et brennende engasjement, upåklagelige lokalkunnskaper og faglig dyktighet.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 28.04.2020

Gøran Lauvstad er både brannkonstabel i Andøy brannvesen og i Forsvaret. Det er en gunstig kombinasjon, mener han (foto: Gøran Lauvstad) - Klikk for stort bilde

(Tekst: June Rønning, Tidsskriftet Brannmannen 2/2020)

I Norge jobber det per fjerde kvartal 2019 (tall fra SSB) 5411 mennesker som brannkonstabler. Flesteparten av disse er kvinner og menn som har vaktordninger som kan være hver fjerde uke, like gjerne som til enhver tid. Kvinner og menn på deltid. De rykker ut på branner, bilulykker, søk etter savnede og hjertestanser. 
 
På Andenes i Vesterålen finner vi 19 brannkonstabler som jobber for å holde sine ca. 2600 innbyggere trygge. Gøran Lauvstad er èn av brannkonstablene som jobber i Andøy Brannvesen, og han deler gladelig sine erfaringer som deltidspersonell. 

- Det kan selvfølgelig være litt både òg å være i dette yrket på en liten plass som Andenes. Her kan man si at alle kjenner alle. Det kan by på litt utfordringer ved en hendelse. Det er veldig stor sjanse for at man kommer til en hendelse der familie eller nære bekjente kan være involvert. På en annen side, så har jo alle veldig god lokalkunnskap. På hendelser på Andenes bruker vi svært kort tid fra alarmering til vi er i innsats, sier Lauvstad.
 
Uten faste vaktuker
Siden januar 2004 har Gøran hatt en 1,54 % stilling i ABV. I 2014 ble det en ledig stilling som brannkonstabel i Forsvaret. 

- Kombinasjonen med stilling både i det kommunale brannvesenet og Forsvaret har vært meget gunstig med tanke på mye relevant brannutdanning, sier Gøran, og legger til at han føler han har vært veldig heldig med det. 

I ABV er det til enhver tid to personer på døgnkontinuerlig vakt. En innsatsleder og en utrykningsleder. Det er fire vaktlag på uten faste vaktuker. De ligger gruppevis inne i utalarmeringen, så ved en gruppealarm vil innsatsleder, utrykningsleder og to vaktlag bli varslet. Er det for få bekreftede mannskaper i forhold til meldt hendelse, blir det slått alarm til de to andre vaktlagene.
 
Ofte første ressurs på skadestedet 
Brannvesenet i Andøy opplever i likhet med andre deltidsvesen at de kommer først frem til skadestedet. Med et lensmannskontor som består av fire til fem betjenter på Andenes som inngår i en vaktordning i hele Lødingen og Vesterålen, er den største avstand 162 km. I verste fall er det da snakk om to og en halv time kjørevei for nærmeste politipatrulje. 
 
Slik ambulansetjenesten er satt opp med ca. fem timer bortetid ved frakting av pasient, blir det fort utrykningstid på opp mot èn time. Med dette som realitet har derfor åtte av mannskapene utvidet førstehjelpsopplæring, som er gitt i regi av Norsk Luftambulanse. Disse mannskapene deltar enten alene, ved fravær av ambulanse, eller sammen med ambulanse dersom de ber om bistand.
 
Ønske om mer tid til øving
Med liten stillingsprosent er det alltid et ønske om å få tid til mer øving. 
 
- Det er vel det som er den største utfordringen for deltidsmannskap, mener Gøran, og legger til at de i de siste par årene har anskaffet en god del nytt, relevant og meget godt utstyr. 

De prøver å variere på forskjellige øvelser gjennom teori og praksis.
 
- Vi var svært tidlig ute med å ta drone i bruk, og er veldig heldig som har Andøya Space Center (ATC) i lokalmiljøet. De er en stor og seriøs aktør som bistår og sertifiserer dronepiloter på en fantastisk god og trygg måte.
 
Stort ansvarsområde og utfordrende veistrekninger
ABV har et stort ansvarsområde bestående av svært store og komplekse mulige brannscenarioer.  De har flyplass, et rakettskytefelt og båthavner. I tillegg er lengste kjørestrekning rundt 70 km, med meget varierende veistandard. Det kan også være svært værhardt. 
 
- Vi ligger jo nydelig til med Norges vakreste natur, helt ytterst ved kysten, med hav rundt oss på alle kanter, vakre strender og vakre fjell. Det medfører også veistrekninger som til tider må stenges på grunn av vind eller rasfare, stort sett utelukkende på hardeste vinterstid. Dette påfører skader på kjøretøy, og biler og busser som blåser av veien, sier Lauvstad engasjert.

På den vestlige sida av øya er det stedvis flotte, men bratte fjell som stuper rett ned i storhavet. Her kan det gå flere ras med store steinblokker på flere tonn som ofte ender ned i veien. Dette er en godt trafikkert veistrekning, forteller han.
 
Frivillige brannmannskaper med hjerte for bygda 
Under sitt slokkedistrikt ligger også ei lita bygd som heter Bleik. Dette er ei bygd bestående av hovedsakelig tett trebebyggelse, og ligger ca. ti km fra brannstasjonen på Andenes. 
 
Her har brannvesenet ca. 30 frivillige brannmannskaper på sin liste. De kalles "Bleiksstyrken", og de er oppsatt med meget godt og nytt komplett høykvalitets slokkemateriell. I tillegg er de tildelt pent brukt brannbekledning, hjelmer, samt nytt høykvalitets åndedrettsbeskyttelse, stendere og grenrør. Alt av nødvendig slangemateriell, motorsager, aggregater, Aquasaver osv, er samlet lett tilgjengelig på et varmtlager på en egen stor henger.
 
Disse mannskapene blir varslet fra 110, via nødnett og via automatisert telefonoppringning. De er etter opplæring tildelt fem håndterminaler slik at de raskt kan opprette kontakt med brannvesenet og med 110-sentralen. 
     
Dyktige og engasjerte personer 
Bleiksstyrken består av dyktige og engasjerte personer som er gitt grunnleggende innføring med hensyn til brann og ulykker, og bekles av personer med solid og allsidig yrkeserfaring. De frivillige beskrives av fast brannpersonell som et motivert personell som drives av et ønske om å kunne hjelpe bygda si ved behov. 

Som med Bleiksstyrken er det også nok en faglig dyktig gjeng som har vist seg å være en viktig og effektiv ressurs ved brann og ulykker i Andøy. Dverbergstyrken besitter også hjertestarter, og innehar i likhet med personell fra Andenes og Risøyhamn kurset "Mens du venter på ambulansen". Alle disse syv mannskapene bærer egen nødnettterminal. I tillegg er også Forsvarets flyplassbiler en kjemperessurs for levering av vann, og direkteslokking med vannkanoner på utvendige branner.
 
Kartet viser stedsnavn for å gi et inntrykk av fordelinger av styrken og avstander på Andøya.
 
To branner i tett trehusbebyggelse
29. september i 2018 har gått inn i historien som litt spesiell lørdag for Andøy brannvesen. De opplevde å få to bygningsbranner i samme tidsvindu i den lille bygda Bleik. Her holder «Bleiksstyrken» til, og her bor det ca. 460 mennesker. Husene står tett i tett, og det er trehusbebyggelse. Bleik er et flott og sjarmerende lite tettsted som kan være svært værhardt, og med bebyggelse som tidvis har avstand på mindre enn en meter mellom husene, vil disse to brannene sitte godt i minne hos de fleste.
 
Da alarmen gikk ble det kalt ut store styrker. Bleiksstyrken, branntankvogn fra Risøyhamn, samt Forsvaret ble bedt om å bistå Andøy brannvesen. Den første brannen ble meldt klokka 17.10. Det ble meldt om brann i en eldre restaurert tidligere fjøsbygning, med overnattingsplass og snekkerverksted. Ombyggingen og restaurering gjorde slukkearbeidet krevende.
 
Som de hadde øvd på mange ganger tidligere, hadde Bleiksstyrken allerede etablert vannforsyning og påbegynt utvendig slokking og sikring mot nabobygg da brannstyrken fra Andenes kom frem. En omsorgsbolig med fem personer som lå nærme fjøset ble evakuert. Gunstig vindretning i forhold til brannbygget og godt innøvd samarbeid gjorde at dette gikk bra og at flammene ikke spredte seg. Like etter klokka 18 ble brannen meldt slokket.
 
Problemer med vanntrykket
Under oppryddingen kom alarmen om ny brann på Bleik. Mesteparten av slangemateriellet lå enda ute, så her var det bare å få med seg noen slanger og komme seg til neste brann! Brannen var kun 300 meter unna den første. De fleste ressursene hadde allerede returnert til sine stasjoner, og ble på nytt kalt ut. 
 
Brannen utviklet seg raskt og flammene sto allerede høyt over hustakene. Det var utfordringer med vindretning, spredningsfare og evakuering. Det var også problemer med vanntrykket, og kun en halv tank på brannbilen igjen. Som innøvd tidligere etablerte Bleikstyrken vann til førstebilen i løpet av ca. 4 minutter fra brannkum, akkurat tidsnok til at kontinuerlig slokking kunne fortsette. Videre etablerte de vannforsyning fra sjøen ca. 150 meter unna, på rekordtid. 
 
Det var høy spredningsfare til nærliggende hus. Flammene sto tidlig ut av taket og gnister fløy gjennom lufta mot flere av nabohusene. Vinden og røyk fra brannen gjorde arbeidet med å evakuere vanskelig da det var mye røyk i området og mange som måtte evakueres. Til alt hell klarte man å begrense brannen til dette ene huset.

På den siste brannen klarte brannvesenet i Andøy å stille med rundt tredve mann i arbeid.
 
- Tilbakemeldingene fra mannskapene, både deltidsmannskapene og de frivillige, var at øvelsene som tidligere var gjennomført på stedet, gjorde at alle visste akkurat hva de skulle gjøre. De var trygge på oppgavene sine, og fikk utført disse på en veldig effektiv og trygg måte, avslutter Gøran.
 
 
FAKTA 
Andøy brannvesen har to kommunale brannstasjoner. En på Andenes med 19 mannskaper. Den andre stasjonen er i Risøyhamn 50 km fra Andenes. Der er de syv brannkonstabler. I tillegg har de bygdene Bleik og Dverberg som har egne "frivillige branngrupper". Bleik, med sin svært tette trehusbebyggelse, ligger ca. 10 km fra Andenes, og har ca. 30 frivillige brannmannskaper på sin liste.  Dverberg som ligger på østsiden av øya, ca. 30 km fra Andenes, har syv mann på sin liste.
Andøy brannvesen har 4,5 million kroner i sitt budsjett. Over de neste to årene skal det bygges to nye brannstasjoner.
Folketall i Andøya kommune er 4993. Av disse bor rundt 2694 i Andenes.
 
Gjengitt med tillatelse fra Tidsskriftet Brannmannen.
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809