Deler av havna gjenåpnes

Deler av havna ble stengt i juni på grunn av hekkende rødnebbterner - Klikk for stort bilde Mandag gjenåpner Andøy kommune deler av havneområdet som ble stengt av på grunn av hekkende rødnebbterner. Gjenåpningen skjer etter dialog med blant annet Norsk Ornitologisk Forening. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 06.08.2020

Havneområdet som gjenåpnes.png - Klikk for stort bilde Andøy kommune stengte et område i Andenes havn den 27. juni i år. Bakgrunnen var at aktiviteten i området var til skade for hekkende fugler, spesielt rødnebbterner.

 
Dagens vurdering
Det er nå gjort en ny befaring og vurdering av situasjonen. Etter å ha konsultert blant annet Norsk Ornitologisk Forening er det konkludert med at den nordligste delen av området kan åpnes for aktivitet fra mandag 10. august. 
 
– Vi er glad for å kunne gjenåpne deler av området uten at det går ut over fuglelivet i havna, sier teknisk sjef Arne Blix. – De sørligste delene av havneområdet er fortsatt avstengt, og en ny vurdering vil bli gjort om tre uker. 
 
Ny befaring 25. august
For den øvrige delen av området vil det bli foretatt en ny befaring 25. august for å vurdere om også denne delen skal åpnes for aktivitet. 
 
Rødnebbternenes hekkesesong starter i Norge normalt i juni. Fuglene ligger på egg i 22-27 dager, og deretter går det 3-4 uker før fugleungene er flyvedyktige. 
 
Flere ornitologer som var på befaring i havna forrige helg slo fast at det så ut til at alle rødnebbternene var borte, men på grunn av noen fiskemåkeunger i den sørlige delen av området vil denne delen foreløpig holdes stengt.  
 
Bruk av området
Området som nå åpnes opp er markert med grønt på vedlagte kartskisse. Ved bruk av området må det vises vanlig oppmerksomhet og aktsomhet overfor fuglene i området.
 
Bruken administreres av Andøy havn KF. Vi ber alle innbyggere og foretak ta kontakt på telefon 47 86 79 33 før eventuell bruk av området.
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809